Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1966, Tom 57, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sienkiewicz i Prus Janina Kulczycka-Saloni s. 1-37
Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza : tropy "Sachema" Samuel Sandler s. 39-88
Uwagi o poetyce "Trylogii" - historycznej powieści przygody Jan Trzynadlowski s. 89-103
Struktura artystyczna "Trylogii" a pamiętniki polskie XVIII wieku Tadeusz Bujnicki s. 105-138
"Na polu chwały" - nie dokończona powieść Sienkiewicza Juliusz Kijas s. 139-158
Sienkiewicz dla maluczkich Bogdan Zakrzewski s. 159-198
Wymiana listów Henryka Sienkiewicza i Marii Radziejewskiej Julian Krzyżanowski s. 199-228
Listy Henryka Sienkiewicza do siostry Heleny z lat 1886-1904 Edward Kiernicki s. 229-236
Twórczość Kraszewskiego jako literackie źródło powieści historycznych Sienkiewicza Halina Bursztyńska s. 237-256
Dwie wersje "Pieśni Nerona" w rękopisie "Quo vadis" Jadwiga Chojko-Boutière s. 257-267
Więzienie Mamertyńskie w "Quo vadis" Jadwiga Chojko-Boutière s. 269-281
Piśmiennictwo o Sienkiewiczu w latach 1945-1965 Alina Nofer-Ładyka s. 283-310
Sienkiewicz w rosyjksiej literaturze radzieckiej Zbigniew Barański s. 310-321
"Henryk Sienkiewicz", Alina Ładyka (Nofer), Warszawa 1965, wydanie 4, rozszerzone, Wiedza Powszechna, s. 410, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. „Profile” : [recenzja] Irena Maciejewska Alina Ładyka (aut. dzieła rec.) s. 321-326
"Dziedzictwo literackie powstania styczniowego", praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pod redakcją Jana Zygmunta Jakubowskiego, Janiny Kulczyckiej-Saloni, Stanisława Frybesa, indeksy zestawiła Lucyna Michalska, Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 684 : [recenzja] Wincenty Danek Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Lucyna Michalska (aut. dzieła rec.) s. 326-335
"Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu", Maria Żmigrodzka, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 14, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 500, 4 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 336-341
"Główne problemy wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, Kraków 1965, Wydawnictwo Literackie, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, 382, 2 nlb. : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 342-355
V Konferencja Teoretycznoliteracka Młodych Pracowników Naukowych Polonistyki (Święta Katarzyna k. Kielc, 2-7 lutego 1966) Jerzy Święch s. 357-364