Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1951, Tom 42, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O "Panu Geldhabie" Kazimierz Wyka s. 621-646
Legenda o rzymskim pielgrzymie Wacław Kubacki s. 647-699
O przedmowie do "Ballad i romansów" L. Sławomir Rogowski s. 700-724
Z narodowej pielgrzymki Maria Janion s. 725-765
Stanisław Morsztyn Jan Dürr-Durski s. 766-795
Walka o język polski w czasach Oświecenia Tadeusz Mikulski s. 796-815
Z zagadnień języka Mickiewicza : rymy typu «osie - stało się» Halina Turska s. 816-841
Wiersz wolny Jana Kasprowicza w ramach polskiej wersyfikacji nieregularnej Maria Grzędzielska s. 842-884
Wokół kongresu wiedeńskiego : nieznany utwór Pawła z Krosna Alodia Gryczowa Jerzy Łanowski (tłum.) s. 885-907
Trembeciana (II) Jan Kott s. 908-916
Karuzel Roman Kaleta s. 917-968
Z korespondencji Kniaźnina Tadeusz Mikulski s. 969-986
Kołłątaj a Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Jerzy Michalski s. 987-1027
Włodzimierza Wolskiego poemat "Halka" Emil Kipa s. 1028-1043
Nieznany wariant autobiografii Teofila Lenartowicza Henryk Barycz s. 1044-1048
Korespondencja J. I. Kraszewskiego i F. A. Hory Jerzy Śliziński s. 1049-1056
Z nie drukowanej korespondencji Asnyka Edmund Jankowski s. 1057-1067
Prus w świetle własnej biblioteki Feliks Araszkiewicz s. 1068-1126
"Znajomość i nauczanie języków orientanych w Polsce XVIII w.", Jan Reychman, Wrocław 1950 (druk 1951), Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 35, s. 162 : [recenzja] Tadeusz Mikulski Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 1127-1131
"Z dziejów naturalizmu w Polsce", Jan Zygmunt Jakubowski, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. V, s. 140; "Spór o Zolę w Polsce. Z dziejów pozytywistycznej recepcji naturalizmu francuskiego", Jan Nowakowski, Wrocław 1951, WYdawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolinskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. VIII, s. 74 : [recenzja] Kazimierz Wyka Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 1131-1142
"Legenda i prawda „Wesela”", Kazimierz Wyka, Warszawa 1950, Państwowy Instytut Wydawniczy, 79, 1 nlb. : [recenzja] Jan Zygmunt Jakubowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 1142-1147
"Spór o realizm. Szkice krytyczne", Melania Kierczyńska, Warszawa 1951, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 193, 3 nlb. : [recenzja] Ewa Korzeniewska Melania Kierczyńska (aut. dzieła rec.) s. 1147-1149
"Literatura na przełomie", Ryszard Matuszewski, Warszawa 1951, «Czytelnik», s. 317, 3 nlb. : [recenzja] Mirosława Puchalska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 1149-1152
"Творческий путь Пушкина (1813-1826)", Д. Д. Благой, Москва 1950, Изд. Акад. Наук CCCP, s. 579 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Д. Д. Благой (aut. dzieła rec.) s. 1152-1157
"Лермонтов – советский писатель", Икарий Андроников, Москва 1951, s. 317 : [recenzja] Maria Żmigrodzka Икарий Андроников (aut. dzieła rec.) s. 1158-1164