Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1996, Tom 87, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zdrow bądź, krolu anielski" - najdawniejsza kolęda polska Antoni Czyż s. 5-17
"Amarant" znaczy "nie więdnący" : tajemnice neoplatońskiej architektury "Roksolanek" Szymona Zimorowicza Paweł Stępień s. 19-38
Dom i bezdomność w poezji Ewy Lipskiej Anna Legeżyńska s. 39-57
O falsyfikowaniu interpretacji literackich Henryk Markiewicz s. 59-74
Derrida : filozofia czy literatura? Michał Paweł Markowski s. 75-109
Manfred Kridl i rosyjska "szkoła formalna" Tadeusz Bujnicki s. 111-126
Kilka uwag o stylu "Grażyny" Rolf Fieguth s. 127-140
Chołodziec, poezja i piernik Maria Frankowska s. 141-151
O pewnym epitecie w wierszu Bolesława Leśmiana "Strój" Leszek Engelking s. 153-155
Czy "justaucorps" może zastąpić żupan, a "boulettes" zrazy : o nazwach ubiorów i potraw we francuskich przekładach "Pana Tadeusza" Elżbieta Skibińska s. 157-192
Teksty towianistyczne Mickiewicza : z Archiwum Zmartwychwstańców (1) Bogdan Zakrzewski s. 193-198
Paulin Święcicki : dramat pisarza pogranicza Dobrosława Świerczyńska s. 199-212
"Erazm Otwinowski : pisarz ariański", Piotr Wilczek, Katowice 1994 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Piotr Wilczek (aut. dzieła rec.) s. 213-218
"„Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany” : antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku : od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", opracował i wstępem poprzedził Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993 : [recenzja] Andrzej Litwornia Krzysztof Mrowcewicz (aut. dzieła rec.) s. 218-224
"Necessitas et Ars : studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi", t. 1-2, pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Danuta Künstler-Langner Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu : Słowacki-Mickiewicz-Krasiński", Janusz Skuczyński, Toruń 1993 : [recenzja] Zbigniew Przychodniak Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Między retoryką a dowolnością : wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym", Ewa Owczarz, Toruń 1993 : [recenzja] Grażyna Borkowska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta", Stanisław Barańczak, suplement do bibliografii oprac. Adam Poprawa, wydanie drugie (pierwsze krajowe), Wrocław 1994 : [recenzja] Adam Makowski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) Adam Poprawa (aut. dzieła rec.) s. 243-247
"Między stylami", Stanisław Balbus, Kraków 1993 : [recenzja] Janusz Margański Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 248-256
"Typy tekstów : zbiór studiów", pod red. Teresy Dobrzyńskiej, Warszawa 1992; "Tekst : próba syntezy", Teresa Dobrzyńska, Warszawa 1993 : [recenzja] Jolanta Chojak Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 256-262