Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1987, Tom 78, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W rocznicę [Pamięci Kazimierza Wyki] Roman Loth s. 3
Wyka a Młoda Polska [Pamięci Kazimierza Wyki] Mirosława Puchalska s. 5-12
"W tę jesień dławiącą" [Pamięci Kazimierza Wyki] Maria Janion s. 13-19
Kazimierz Wyka - dyrektor Instytutu Badań Literackich Stefan Żółkiewski s. 21-24
Kiedy rozpacz staje się rzeczywistością : uwagi o poemacie Adama Jerzego Czartoryskiego "Bard Polski" Piotr Żbikowski s. 25-56
Robinson Kruzoe, Don Kichot i tłum Jan Tomkowski s. 57-75
Cienie i echa : stereotypy polskich socjalistów w "Ćmach nocnych" Franciszka Rawity Gawrońskiego Ewa Paczoska s. 77-97
Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski Anna Czabanowska s. 99-135
Prawdopodobieństwo jako kategoria teoretycznoliteracka Anna Martuszewska s. 137-159
Z zagadnień perswazji w prozie publicystycznej polskiego Oświecenia Teresa Kostkiewiczowa s. 161-220
Jeszcze jedna greckiej proweniencji fraszka Kochanowskiego Danuta Łowicka s. 221-223
Jan Kochanowski w Belgii Jerzy Koch s. 225-230
Przekłady pism Malby'ego w Polsce stanisławowskiej Anna Grześkowiak-Krwawicz s. 231-238
Tadeusza Szantrocha trzy audycje radiowe z lat 1929-1933 Kazimierz Przyboś s. 239-260
Literatura między nadmiarem a niedostatkiem retoryki Francesco Orlando Joanna Ugniewska (tłum.) s. 261-273
Powrót stłumienia w serii treści Francesco Orlando Joanna Ugniewska (tłum.) s. 275-286
Metoda Romano Luperini s. 287-292
Estetyka, krytyka i poetyka Guido Guglielmi Joanna Szymanowska (tłum.) s. 293-306
Od formalizmu do pragmatyki literatury Ezio Raimondi Joanna Ugniewska (tłum.) s. 307-318
"Historyczna stylistyka języka polskiego : przekroje", Teresa Skubalanka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Paszek Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 319-328
"Polska liryka religijna", red. Stefan Sawicki, Piotr Nowaczyński, Lublin 1983 : [recenzja] Jerzy Starnawski Piotr Nowaczyński (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 328-338
"Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru", Dobrochna Ratajczak, Poznań 1985 : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Dobrosława Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 339-345
"Dziecko romantyczne : szkice o literaturze", Anna Kubale, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Anna Braciszewska Anna Kubale (aut. dzieła rec.) s. 345-348
"Medieval Theory of Authorship : Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages", Alastair J. Minnis, London 1984 : [recenzja] Barbara Kowalik Alastair J. Minnis (aut. dzieła rec.) s. 349-354
"Katiegorii sriedniewiekowoj kultury", A. J. Guriewicz, Moskwa 1984 : [recenzja] Małgorzata Mazurkiewicz A. J. Guriewicz (aut. dzieła rec.) s. 354-363
"Le scandale du corps parlant : Don Juan avec Austin ou la séduction en deux langues". Shoshana Felman, Paris 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Shoshana Felman (aut. dzieła rec.) s. 363-370
Jerzy Michno (1 lutego 1926 - 21 listopada 1985) Józef Bachórz s. 371-374
Krystyna Kuliczkowska (29 października 1912 - 24 czerwca 1986) Ryszard Woksmund s. 375-378
W związku z recenzją Jerzego Paszka Teresa Cieślikowska s. 379
Sprostowanie Jerzy Starnawski s. 379-380
Jak tropić aluzje literackie? Jerzy Paszek s. 380-383
Po lekturze odpowiedzi Jerzego Paszka Włodzimierz Bolecki s. 383