Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2012, Tom 103, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pszenica i kąkol" : interteksty biblijne w "Lalce" Bolesława Prusa Cezary Zalewski s. 5-30
Sacrum w "Godach życia" Adolfa Dygasińskiego : o niepozytywistycznym przyrodoznawstwie i irracjonalizmach Agata Skała s. 31-45
Wielkie żarcie, mniejsze żarcie, żarcie na niby : o motywie jedzenia w prozie baśniowej Bolesława Leśmiana na przykładzie "Przygód Sindbada Żeglarza" Bogusław Grodzki s. 47-76
O naturze duszy : Witkacy czyta "Emancypantki" Bolesława Prusa Wojciech Sztaba s. 77-85
"Sól ziemi", czyli tęsknota do eposu Łukasz Tischner s. 87-109
Czarny wariant "Bildung" : o relacjach między "Czarodziejską gorą" Thomasa Manna a "Szpitalem Przemienienia" Stanisława Lema Katarzyna Bałżewska s. 111-128
Spotkanie z Wielką Matką : sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta Tomasz Tomasik s. 129-145
Rewizje romantyczne w prozie najnowszej Arkadiusz Bagłajewski s. 147-186
"Filutka z filigranu", czyli o przekładzie językowego naśladownictwa z ekfrastycznych wierszy Wisławy Szymborskiej Agata Brajerska-Mazur s. 187-219
Zapomniane artykuły Karola Irzykowskiego Karol Irzykowski Henryk Markiewicz s. 221-238
Trudna przyjaźń : Dmitrij Fiłosofow - Maria Dąbrowska - Stanisław Stempowski Piotr Mitzner s. 239-257
Nad młodzieńczymi wierszami Herberta Marek Adamiec Mateusz Antoniuk (aut. dzieła rec.) s. 259-264
Grochowiak metafizyczny Jacek Łukasiewicz Michał Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 264-270
Esej o topografii i twórczości Wojciech Kudyba Andrzej Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 270-273
Zofia Wójcicka (20 marca 1931 - 28 czerwca 2011) Piotr Krupiński s. 275-279