Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1983, Tom 74, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rytmy" Mikołaja Sępa Sarzyńskiego jako autoportret liryczny Andrzej Borowski s. 3-30
Ironia w liryce Ignacego Krasickiego Roman Doktór s. 31-63
"Ballady i romanse" - przewodnik epistemologiczny Kazimierz Cysewski s. 65-100
Konstrukcja postaci w powieściach inicjacyjnych Tadeusza Micińskiego Jerzy Illg s. 101-117
Gest powtórzenia w "Żywych kamieniach" Wacława Berenta Magdalena Popiel s. 119-133
Relacje komunikacyjne w świecie przedstawionym powieści Witolda Gombrowicza Aleksander Woźny s. 135-165
Osobowość twórcza Jan Józef Lipski s. 167-188
Budowa rytmiczna "Hymnów" Jana Kasprowicza Dorota Urbańska s. 189-207
O hiperboli w poezji wojennej (1914-1918) Zbigniew Kloch s. 209-239
Kalendarium życia i twórczości Sebastiana Fabiana Klonowicza Halina Wiśniewska s. 241-272
Wiersze Stefana Garczyńskiego w odpisie Klaudyny Potockiej Zdzisław Szeląg s. 273-292
Próba biografii Bogusława Adamowicza Jan Zieliński s. 293-308
Wokół "Piłsudskiego" w "Karmazynowym Poemacie" Józef Adam Kosiński s. 309-320
Poezja jako fikcja Barbara Herrstein Smith Barbara Kowalik (tłum.) s. 321-345
Jak nie należy mówić o fikcji Gerald Graff Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 347-374
Rzeczywistość fikcji : elementy historycznofunkcjonalnego modelu tekstu literackiego Wolfgang Iser Ryszard Handke (tłum.) s. 375-416
"Stanisław Przybyszewski : w 50-lecie zgonu pisarza", pod red. Hanny Filipkowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Ireneusz Sikora Hanna Filipkowska (aut. dzieła rec.) s. 415-424
"Odbiór liryki w klasach maturalnych", Zenon Uryga, Warszawa-Kraków 1982 : [recenzja] Mieczysław Inglot Zenon Uryga (aut. dzieła rec.) s. 424-431
"Elementy przekładoznawstwa ogólnego", Henryk Lebiedziński, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Kraskowska Henryk Lebiedziński (aut. dzieła rec.) s. 431-436
Leszek Kukulski (27 czerwca 1930 - 2 lutego 1931) : wspomnienie Barbara Otwinowska s. 437-444