Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1959, Tom 50, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kurdesz nad kurdeszami" : zagadnienie tekstu i autorstwa Tadeusz Mikulski s. 1-49
Z zagadek "Krótkiej rozprawy" Mikołaja Reja Tadeusz Witczak s. 51-82
"Alkhadar" Edmunda Chojeckiego na tle literatury polskiej lat 1832-1850 Mieczysław Inglot s. 83-110
Spory o interpretację twórczości Wyspiańskiego Lesław Eustachiewicz s. 111-129
Przydawka gradacyjna w języku utworów Żeromskiego Maria Kniagininowa s. 131-157
Jeszcze w sprawie modernizacji starszych form typu "osmy, teológ, woznica, śpisek" Irena Bajerowa s. 159-162
Zbylitoviana Leszek Kukulski s. 163-171
Nieznany list Niemcewicza do Staszica Tadeusz Nowacki s. 173-175
Z tajemnic rękopisu "Dziadów" drezdeńskich Romuald Kłosiewicz s. 177-185
Losy rękopisów Mickiewiczowskich byłego Muzeum Narodowego w Raperswilu Adam Lewak s. 187-191
O chronologii listów Słowackiego Eugeniusz Sawrymowicz s. 193-207
Nowe szczegóły metryki i biografii Bolesława Prusa Mieczysława Romankówna s. 209-227
"Kollokacja", Józef Korzeniowski, opracowal i wstępem opatrzył Stefan Kawyn, Wrocław-Kraków 1958, Wydanie trzecie, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 28, s. CLXXXII, 294, 4 nlb. : [recenzja] Mieczysław Inglot Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 229-240
"Adolf Dygasiński", Danuta Brzozowska, Warszawa 1957, Wiedza Powszechna, s. 330, 2 nlb. + 1 mapa : [recenzja] Wincenty Danek Danuta Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 240-245
"Miscellanea z okresu romantyzmu", pod redakcją Stanisława Pigonia, Wrocław 1956, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, Kazimierza Budzyka i Stanisława Pigonia, tom 1, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 349, 3 nlb. + 5 kart ilustracji : [recenzja] Witold Billip Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 245-251
"Miscellanea literackie 1864-1910", pod redakcją Stanisława Pigonia, Wrocław 1957, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, Tadeusza Mikulskiego i Stanisława Pigonia, tom 2, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 486, 2 nlb. + 14 ilustracji : [recenzja] Mirosława Puchalska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 251-263
"Tułacze lata Marii Konopnickiej. Przyczynki do biografii", Tadeusz Czapczyński, Łódź 1957, Zakład imienia Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, nr 27, s. 149, 3 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Józef Spytkowski Tadeusz Czapczyński (aut. dzieła rec.) s. 263-274
"„Pan Balcer w Brazylii” jako poemat emigracyjny", Tadeusz Czapczyński, Łódź 1957, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, nr 30, s. 56 : [recenzja] Józef Spytkowski Tadeusz Czapczyński (aut. dzieła rec.) s. 274-283
"Theory of Literature", René Wellek, Austin Warren, London 1956, Jonathan Cape, s. X, 403, 1 nlb. : [recenzja] Janina Frentzel Austin Warren (aut. dzieła rec.) René Wellek (aut. dzieła rec.) s. 283-289
Prace nad "Słownikiem poezji i prozy Adama Mickiewicza" Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 291-300
Zagadnienia historycznoliterackie na IV Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Moskwie Marian Jakóbiec s. 301-315
Wykłady prof. Romana Jakobsona w Krynicy Michał Głowiński Aleksandra Okopieniowa s. 315-320
"Dawny folklor stróżowski" Janusz Pelc s. 320-322
"Narodziny romansu listownego w literaturze polskiej XVIII wieku" Roman Wołoszyński s. 322-325
"Z problemów stylistycznych »Ksiąg pielgrzymstwa«" Witold Billip s. 325-329
Zjazd Naukowy Polonistów 10-13 grudnia 1958 s. 329-330