Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1992, Tom 83, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaj Rej a średniowieczna kultura literacka : w świetle "Zwierzyńca" i "Zwierciadła" Ludwika Ślękowa s. 5-17
Tatry u Norwida Jacek Kolbuszewski s. 18-33
Odkrycie wielowymiarowego uniwersum : z dziejów polskiej myśli pozytywistycznej Jan Tomkowski s. 34-58
Metafory rewolucji w literaturze polskiej lat 1905-1914 Krzysztof Stępnik s. 59-82
Wynajdywanie porządku : Karola Irzykowskiego koncepcje krytyki i literatury Ryszard Nycz s. 83-98
"Ja, sztuka [...], jestem jak sen" : o "Ślubie" Witolda Gombrowicza Mirosława Bukowska-Schielmann s. 99-123
"Mówić miłość" : erotykach Stanisława Grochowiaka Piotr Łuszczykiewicz s. 124-137
O "miejscach" retorycznych Marek Skwara s. 138-155
Ślady Emersona w literaturze polskiej Tadeusz Drewnowski s. 156-167
"Myśli" Emersona w przekładzie Marii Dąbrowskiej Tadeusz Drewnowski s. 168-176
Marcel Proust w Polsce : "W poszukiwaniu straconego czasu" - międzywojenna recepcja krytycznoliteracka Jerzy Speina s. 177-201
Formuły rytmiczno-składniowe w rosyjskim 4-stopowcu jambicznym Michaił Gasparow Elżbieta Janus (tłum.) s. 202-216
Stylistyka chwytów wersyfikacyjnych Jovana Jovanovicia Zmaja Svetozar Petrović Jan Wierzbicki (tłum.) s. 217-230
"Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku", Adam Rysiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Paweł Stępień Adam Rysiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231-235
"Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Janina Abramowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Bożena Mazurkowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 240-245
"Życie pośmiertne Konrada Wallenroda", Maria Janion, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1990 : [recenzja] Maria Kalinowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 246-255
"Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu", t. 1, red. Marek P. Prokop, Paryż 1991 : [recenzja] Maria Dernałowicz Marek P. Prokop (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Oni i Norwid : problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883", Marek Adamiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Tomasz Tyczyński Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego", Rafał Węgrzyniak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Maria Prussak Rafał Węgrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 259-264
Artur Sandauer (14 grudnia 1913 - 15 lipca 1989) Tadeusz Nyczek s. 265-274