Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2000, Tom 91, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Intencja i interpretacja Danuta Szajnert s. 7-42
Lekturografia : filozofia czytania według Jacques'a Derridy Anna Budzyńska s. 43-80
Myśl moralna Seneki w polskiej poezji XVIII wieku Teresa Kostkiewiczowa s. 81-111
Pisma Władimira Sołowjowa wśród inspiracji filozoficznych w poezji Leśmiana Anna Sobieska s. 113-124
Między powiastką a filozofią : o "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza Janusz Margański s. 125-139
Język i płeć : różne podejścia badawcze Zbigniew Kloch s. 141-160
W poszukiwaniu straconej młodości : "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza w przekładzie Paula Cazina Mariusz Kowalski s. 161-177
Raj Chrześcijański na Polach Elizejskich : analiza dwóch pieśni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Maria Łukaszewicz-Chantry s. 179-187
"Ale mój świat to zaklęte koło..." : listy Teodora Parnickiego do Tymona Terleckiego z lat 1942-1943 Tomasz Markiewka s. 189-204
"Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem", pod red. Ewy Paczoskiej i Jolanty Sztachelskiej, Białystok 1998 : [recenzja] Marek Pąkciński Ewa Paczoska (aut. dzieła rec.) Jolanta Sztachelska (aut. dzieła rec.) s. 205-210
"Modernistyczny dramat ciała : Maria Komornicka", Edward Boniecki, Warszawa 1998 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Edward Boniecki (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku : o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury", Michał Januszkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1998 : [recenzja] Sławomir Buryła Michał Januszkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Próba scalenia : obiegi - wzorce - style", Tadeusz Drewnowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Barbara Sienkiewicz Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 219-227
"Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie", Stefan Szymutko, Katowice 1998 : [recenzja] Andrzej Juszczyk Stefan Szymutko (aut. dzieła rec.) s. 227-234
"Epistemology of the Closte", Eve Kosofsky Sedwick, London 1994 : [recenzja] Iwona Rentflejsz Eva Kosofsky Sedwick (aut. dzieła rec.) s. 234-238
Zwrot etyczny w badaniach literackich Michał Paweł Markowski s. 239-244
Podmiot, tożsamość, narracja : polemika Adriany Cavarero z Rosi Braidotti Hanna Serkowska s. 245-255