Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1956, Tom 47, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pasek i Sienkiewicz : do źródeł "Trylogii" Julian Krzyżanowski s. 301-332
O "Listach z Afryki" Henryka Sienkiewicza Zdzisław Najder s. 333-350
"W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza Andrzej Lange s. 351-388
Henryk Sienkiewicz - krytyk i teoretyk literatury Janina Kulczycka-Saloni s. 389-444
Dialekt a styl : ze studiów nad tekstami z Arras z XII i XIII wikeu Halina Lewicka s. 445-473
Z dziejów znajomości Orzeszkowej z Sienkiewiczem Edmund Jankowski s. 474-509
"Mowa rektorska" Henryka Sienkiewicza Olgierd Jędrzejczyk s. 510-515
Sienkiewicz jako członek Serbskiej Akademii Nauk Djordje Żivanović Halina Olszewska (tłum.) s. 516-522
Zestawienie autografów Henryka Sienkiewicza Edward Kiernicki Julian Krzyżanowski Romana Steczowicz s. 523-541
"A magyaroszági humanizmus kora", Tibor Kardos, Budapest 1955, Akadémiai Kiadó, s. 463 = "Doba humanizmu na Węgrzech", Tibor Kardos, Budapeszt 1955, Wydawnictwo Akademii : [recenzja] Tibor Csorba Tibor Kardos (aut. dzieła rec.) s. 542-553
"Literatura polski epoki Odrodzenia", Wanda Markowska, redaktor naukowy Jerzy Ziomek, Warszawa 1956, Wiedza Powszechna, s. 234, 4 nlb., 1 k. erraty : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Wanda Markowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 553-567
"Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej", tom 1: Wiek XV-XVII, pod redakcją N. Assorodobraj, B. Baczko, L. Kołakowskiego, B. Suchodolskiego, redaktor naukowy Leszek Kołakowski, Warsawa 1956, Książka i Wiedza, s. 322 : [recenzja] Jan Szpruch N. Assorodobraj (aut. dzieła rec.) B. Baczko (aut. dzieła rec.) Leszek Kołakowski (aut. dzieła rec.) B. Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 567-580
"Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego", przygotował do druku, objaśnił i wstępem poprzedził Juliusz Nowak-Dłużewski, redaktor naukowy Jadwiga Pietrusiewiczowa, Wrocław 1953, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XXIII, 1 nlb., 316 : [recenzja] Janusz Pelc Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Pietrusiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 580-583
"Pisma wybrane", Kornel Ujejski, wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Jopek, Krakow 1955, Wydawnictwo Literackie, t. 1, s. CXXXIV, 216, 4 nlb.; t. 2, s. 278, 2 nlb. : [recenzja] Alina Witkowska Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) Kornel Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 583-595
"Listy do Mścisława Godlewskiego (1878-1904)", Henryk Sienkiewicz, opracował, wstępem i komentarzem zaopatrzył Edward Kiernicki, Wrocław 1956, Zakłąd uimienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 290, 2 nlb., ilustracji 10 : [recenzja] Samuel Sandler Edward Kiernicki (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 595-602
"Szkice literackie i artystyczne", Kazimierz Wyka, Kraków 1956, Wydawnictwo Literackie, t. 1, s. 330, nlb. 2; t. 2, s. 354, nlb. 6 : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 602-614
"Bibliografia bibliografij polskich", Wiktor Hahn, Wrocław 1956, Wydanie 2, znacznie rozszerzone, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. XXII, 645, 1 nlb. : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 614-621