Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1990, Tom 81, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mit wieku złotego w twórczości Jana Kochanowskiego Dariusz Śnieżko s. 3-24
Tematy oniryczne w literaturze polskiej po roku 1863 : przegląd problematyki na wybranych przekładach Aneta Mazur s. 25-53
"Rok polski" w liryce Beaty Obertyńskiej Wojciech Ligęza s. 55-73
O "Rozmowach" Witolda Gombrowicza Beth Holmgren Dorota Gostyńska (tłum.) s. 75-106
Wspominkowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia Stanisław Dąbrowski s. 107-117
Retoryka jako sposób myślenia o tekście Anna Werpachowska s. 119-130
Wprowadzenie do teorii solecyzmu : preliminaria translatologiczne Jerzy Ziomek s. 131-148
Materiały do historii zesłańców syberyjskich : Justynian Ruciński - Gustaw Ehrenberg - Aleksander Krajewski Wiktoria Śliwowska s. 149-177
Listy Tadeusza Nalepińskiego do Stefana Żeromskiego Anna Micińska s. 179-204
Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-1941 we Lwowie Mieczysław Inglot s. 205-240
Literatura ustna Robert Kellog Przemysław Czapliński (tłum.) s. 241-253
Analiza treści literatury ustnej : omówienie krytyczne Heda Jason Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 255-280
Właściwości literatury ustnej Albert B. Lord Przemysław Czapliński (tłum.) s. 281-296
O współzależności funkcji estetycznej i informacyjnej w różnych gatunkach prozy ustnej Erna Pomierancewa Roman Mazurkiewicz (tłum.) s. 297-302
Narracja potoczna jako prototyp Wolf-Dieter Stempel Andrzej Nermer (tłum.) s. 303-317
Przekształcanie się środków przekazu : mówiona książka Walter J. Ong Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 319-327
"Ja i Bóg : poezja metafizyczna późnego baroku", Antoni Czyż, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 329-333
"Autor-rodak : pisarze polscy wobec Conrada", Stefan Zabierowski, Katowice 1988 : [recenzja] Alina Brodzka Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Granice spójności narracji : proza Leopolda Buczkowskiego", Maria Indyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Maria Indyk (aut. dzieła rec.) s. 336-341
"O „Kulturze” : wspomnienia i opinie", przygotowali Grażyna Pomian i Krzysztof Pomian, Londyn 1987; "„Kultura” i jej krąg : 1946-1986 : katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego", Paryż 1988 : [recenzja] Andrzej Niewiadomski Grażyna Pomian (aut. dzieła rec.) Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 341-349
"Andrzej Kuśniewicz' synkretische Romanpoetik", Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, München 1988 : [recenzja] Anna Nasiłowska Hans-Peter Hoelscher-Obermaier (aut. dzieła rec.) s. 349-351
Bycie humanistą : o artykułach Janusza Sławińskiego w "Tekstach" (1972-1981) Stefan Szymutko s. 351-365
Jarosław Maciejewski (23 grudnia 1924 - 28 października 1987) Michał Witkowski s. 367-380
Janusz Stradecki (21 maja 1920 - 20 marca 1988) Roman Loth s. 381-389
Stanisław Zabierowski (6 sierpnia 1900 - 9 grudnia 1988) Zbigniew Jerzy Nowak s. 391-394
Wojciech Wyskiel (28 stycznia 1948 - 17 lipca 1989) Jerzy Jarzębski s. 395-399