Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2007, Tom 98, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozytywizm : między nowoczesnościa a modernizmem Maciej Gloger s. 5-19
Prawda trwogi i pułapki lęków - w światoodczuciu Młodej Polski Wojciech Gutowski s. 21-47
Nietzsche Brzozowskiego : rekonesans Justyna Klaman-Derejczyk s. 49-69
Antynomie dionizyjskości w "Bazilissie Teofanu" Tadeusza Micińskiego Sabina Brzozowska s. 71-91
Po śladach konduktu : o Młodej Polsce za pośrednictwem motywów funeralnych Anna Pochłódka s. 93-123
Drugi człowiek, cudza sprawa, własny typ : o słowniku personologicznym Nałkowskiej Magdalena Janowska s. 125-144
Z archiwum Aleksandra Wata Ryszard Zajączkowski s. 145-161
"Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie", Józef Bachórz, indeks Maria Szoska, Gdańsk 2003 : [recenzja] Arkadiusz Bagłajewski Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Maria Szoska (aut. dzieła rec.) s. 163-174
"Powracająca fala : mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej", Cezary Zalewski, Kraków 2005 : [recenzja] Krystyna Bezubik Cezary Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Bolesław Prus : pisarz - publicysta - myśliciel", red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Stanisław Fita, Lublin 2003 : [recenzja] Sylwia Karpowicz-Słowikowska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Maria Wożniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 178-183
"Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej : studia o twórczosci Tadeusza Micińskiego", Wojciech Gutowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Marcin Pliszka Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 183-193
"Spory o krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojennym", Dariusz Skórczewski, Kraków 2002 : [recenzja] Maciej Gorczyński Dariusz Skórczewski (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"W stronę Miłosza", Aleksander Fiut, indeks: Kamil Kasperek, Kraków 2003 : [recenzja] Tomasz Garbol Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) Kamil Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 199-210
"Miasta Józefa Czechowicza : topografia wyobraźni", Marcin Całbecki, Lublin 2004 : [recenzja] Anna Szlagowska Marcin Całbecki (aut. dzieła rec.) s. 210-214
"Józef Czechowicz : od awangardy do nowoczesności", pod red. Jerzego Święcha, Lublin 2004 : [recenzja] Piotr Michałowski Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 214-221
"Między wschodem a zachodem : horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego", Daria Mazur, Kraków 2004 : [recenzja] Sławomir Buryła Daria Mazur (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Przed wybuchem wstrząsnąć : o twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym", Ewa Graczyk, Gdańsk 2004; "Geografia pragnień : opowieść o Gombrowiczu", Janusz Margański, Kraków 2005; "Słabość i bunt : o twórczości Franza Kafki w świetle Gombrowiczowskiej koncepcji „niedojrzałości”", Małgorzata Klentak-Zabłocka, Toruń 2005; "Argentyńskie przygody Gombrowicza", Klementyna Suchanow, Kraków 2005 : [recenzja] Marian Bielecki Ewa Graczyk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Klentak-Zabłocka (aut. dzieła rec.) Janusz Margański (aut. dzieła rec.) Klementyna Suchanow (aut. dzieła rec.) s. 225-237
"Poetyckie światy Stanisława Swena Czachorowskiego", Michał Siewkowski, Toruń 2004 : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Michał Siewkowski (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Niepodległość głosu : szkice o poezji polskiej po 1968 roku", Jacek Gutorow, Kraków 2003 : [recenzja] Michał Traczyk Jacek Gutorow (aut. dzieła rec.) s. 241-246
"Logos i mythos w kulturze XX wieku", red. Seweryna Wysłouch, Bogumiła Kaniewska, Monika Brzóstowicz-Klajn, Poznań 2003 : [recenzja] Kamila Budrowska Monika Brzóstowicz-Klajn (aut. dzieła rec.) Bogumiła Kaniewska (aut. dzieła rec.) Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 246-253
Zdzisław Piasecki (16 września 1932 - 3 października 2006) Aneta Mazur s. 255-257