Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1983, Tom 74, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motyw "psychomachii" w literaturze polskiej XV i XVI wieku Maciej Włodarski s. 3-22
Z dziejów literackiej sławy śpiących rycerzy Franciszek Ziejka s. 23-49
Literatura a tradycja : na przykładzie szkolnej lektury "Siłaczki" Stefana Żeromskiego Ryszard Handke s. 51-60
Inspiracje japońskie w literaturze Młodej Polski : rekonesans Maria Podraza-Kwiatkowska s. 61-82
Science fiction a polityka - wersja Stanisława Lema Jerzy Jarzębski s. 83-113
O inspiracji semantycznej utworów literackich Henryk Markiewicz s. 115-131
Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim Stanisław Balbus s. 133-163
Heksametr polski : właściwości rytmiczne i funkcje znakowe Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 165-173
Próba eksplikacji wyrazu "przecież" Maria Renata Mayenowa s. 175-182
Komedia dell'arte i jej wpływ w Polsce w czasach Stanisława Augusta : zarys problematyki Andrzej Kapłon s. 183-205
Sigmund Ludomir czyli kim był tłumacz "Kirgiza" Gustawa Zielińskiego Dobrosława Świerczyńska s. 207-213
Fragment korespondencji Wacława Borowego ze Stefanem Kołaczkowskim Barbara Koc Barbara Marcinik s. 215-254
Jeszcze o metaforze Max Black Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 255-281
O rozumieniu metafory poetyckiej Tanya Reinhart Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 283-305
Semantyczne ujęcia metafory Michael J. Reddy Teresa Dobrzyńska (tłum.) s. 307-320
Metafora Olga Frejdenberg Jerzy Faryno (tłum.) s. 321-348
"Antologia bajki polskiej", wybrał i oprac. Wacław Woźnowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Marian Ursel Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 349-358
"La fortune de „La Nouvelle Héloïse” de Jean-Jacques Rousseau dans la Pologne du XVIIIe siècle", Halina Juszczakowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Elżbieta Zawisza Halina Juszczakowska (aut. dzieła rec.) s. 358-364
"Świat wartości Norwida", Edward Kasperski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marek Adamiec Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"Piekło Conrada", Michał Komar, Warszawa 1978 : [recenzja] Alina Brodzka Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Literatura popularna - folklor - język", t. 1-2, pod red. Witolda Nawrockiego i Michała Walińskiego, Katowice 1981 : [recenzja] Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) Michał Waliński (aut. dzieła rec.) s. 374-385
Mieczysław Piszczkowski (8 sierpnia 1901 - 23 maja 1981) Stanisław Grzeszczuk s. 387-398
Eugeniusz Sawrymowicz (7 stycznia 1904 - 5 lipca 1982) Zbigniew Sudolski s. 399-406
Zdzisława Kopczyńska (11 stycznia 1919 - 14 października 1982) Maria Renata Mayenowa Lucylla Pszczołowska s. 407-410