Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1965, Tom 56, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wątki romansowe w straropolskim przekładzie "Orlanda Szalonego" Roman Pollak s. 347-360
Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką Czesław Zgorzelski s. 361-378
Twórczość ludowa w polskiej krytyce literackiej w latach 1831-1854 Julian Maślanka s. 379-405
Miriam a Norwid Ewa Korzeniewska s. 407-424
Wiersz awangardowy dwudziestolecia międzywojennego : (postawy, granice, możliwości) Aleksandra Okopień-Sławińska s. 425-446
Rosyjska szkoła poetyki lingwistycznej a językoznawstwo strukturalne Anna Wierzbicka s. 447-465
Jeszcze w sprawie początków Oświecenia w Polsce Roman Wołoszyński s. 467-490
Jeszcze o "Rozłączeniu" i jego adresatce Wiktor Weintraub s. 491-494
Maria czy matka? : (jeszcze o adresatce "Rozłączenia") Czesław Zgorzelski s. 497-504
Odpowiedź prof. prof. Weintraubowi i Zgorzelskiemu Konrad Górski s. 505-510
Nieznany autograf Mickiewicza - "Godzina" s. 513-515
Józef Ignacy Kraszewski w prasie rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku Dina S. Prokofjewa Janina Sidorska (tłum.) s. 517-549
Rękopis Bolesława Prusa pt. "Rachunek życiowy" Feliks Araszkiewicz s. 551-575
"Psałterz Dawidów", Jan Kochanowski, opracował Jerzy Ziomek, Wrocław-Kraków 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 174, s. CLXXVIII, 304, 2 nlb. : [recenzja] Wiktor Weintraub Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 577-584
"Literatura antyjezuicka w Polsce 1578-1625. Antologia", opracował oraz wstępem i przypisami opatrzył Janusz Tazbir, Warszawa 1963, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 246, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 584-589
"Satyry", Adam Stanisław Naruszewicz, opracował Stanisław Grzeszczuk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 179, s. CVIII, 104 : [recenzja] Alina Aleksandrowicz-Ulrich Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) Adam Stanisław Naruszewicz (aut. dzieła rec.) s. 589-597
"Słownik języka Adama Mickiewicza", tom 1 (A-Ć), redaktorzy naczelni: Konrad Górski i Stefan Hrabec, przewodniczący komitetu redakcyjnego Kazimierz Wyka, członkowie: Zenon Klemensiewicz, Maria Renata Mayenowa, Leon Płoszewski, Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Halina Safarewiczowa, Stefan Saski, Halina Turska, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XLVI, 656 : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Halina Safarewiczowa (aut. dzieła rec.) Stefan Saski (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 598-612
"Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia", Alina Witkowska, Warszawa 1962, Wiedza Powszechna, s. 326, 2 nlb. + 16 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Witold Billip Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 612-617
"Vade-mecum", Cyprian Norwid, wydał z autografu, uzupełnił i wstępem poprzedził Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poetów, s. 240, 4 nlb. + 1 wklejka erraty : [recenzja] Konrad Górski Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 617-627
"W świecie romantycznym", Julian Krzyżanowski, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją H. Markiewicza, s. 372, 2 nlb.; "W kręgu wielkich realistów", Julian Krzyżanowski, Kraków 1962, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją H. Markiewicza, s. 398, 2 nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 627-631
"Theorie der Texte. Eine Einführung in neuere Auffassungen und Methoden", Max Bense, Köln 1962, Verlag Kiepenhauen & Witsch, s. 160 : [recenzja] Wojciech Skalmowski Max Bense (aut. dzieła rec.) s. 652-662
Katowicka Sesja Naukowa w setną rocznicę urodzin Żeromskiego Zbigniew Nowak s. 663-668
Główne kierunki prozy w Polsce Ludowej (Wrocław, 14-15 grudnia 1964) Hanna Kirchner s. 668-680