Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1918, Tom 16, Numer 1/2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad historyą estetyki i teoryi literatury w Polsce. I. Estetyka "Pamiętnika Warszawskiego" (1815-1822) Henryk Życzyński s. 1-25
Spis ocenionych książek, rozpraw i artykułów. s. 7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spis wspołpracowników. s. 8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cervantes w Polsce Zygmunt Matkowski s. 26-66
Wiersz Ujejskiego Bronisław Czarnik s. 67-83
Ze studyów nad "Goffredem" Tassa-Kochanowskiego : (uwagi nad formą poetycką przekładu) Roman Pollak s. 84-103
W sprawie daty pierwszego wydania "Myśli o pismach polskich" Adama księcia Czartoryskiego Wiktor Hahn s. 103-104
Echo Szekspira w "Anhellim" Wacław Borowy s. 104-105
Pierwiastki tragizmu w "Legendzie" Wyspiańskiego Stefan Kołaczkowski s. 105-112
Nieznany utwór Antoniego Malczewskiego Kazimierz Szwarcenberg Czerny s. 113-119
"Bücherkunde zur Geschichte und Literatur des Königreichs Polen", W. Recke, A. M. Wagner, Leipzig-Warschau 1918 : [recenzja] Wiktor Hahn Walther Recke (aut. dzieła rec.) Albert Malte Wagner (aut. dzieła rec.) s. 120-123
"Jan Zamoyski jako reformator wyższego szkolnictwa w Polsce. Część pierwsza : działalność na polu szkolnictwa państwowego", Stanisław Łempicki, Kraków 1917 : [recenzja] Kazimierz Tyszkowski Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Pogrzeb Kościuszki w grobach królów polskich w Krakowie. Poemat. Wydanie ku uczczeniu stuletniej rocznicy zgonu Kościuszki", Messence de Legarde, Poznań 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Messence de Legarde s. 126-127
"Fryderyk Skarbek jako powieściopisarz", Aleksander Słapa, Kraków 1918 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aleksander Słapa (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"Z badań nad Mickiewiczem i utworami jego", Teodor Wierzbowski, Warszawa 1916 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 130-134
"Jan Majorkiewicz : 1820-1847. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci", Warszawa 1917 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz s. 134-135
"Wolność druku w Królestwie kongresowem 1815-1830", Natalia Gąsiorowska, Warszawa 1916 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Natalia Gąsiorowska (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Der Begriff des Dramas bei Wyspiański", Zdenka Marković, Zagreb 1915 : [recenzja] Henryk Życzyński Zdenka Marković (aut. dzieła rec.) s. 138-148
"Filozofia sztuki", T. I : "Dzieje estetyki. Zagadnienie metody. Twórczość artysty", Michał Sobeski, Warszawa 1917 : [recenzja] Zygmunt Gerstmann Michał Sobeski (aut. dzieła rec.) s. 148-158
"Filologia, jej zakres i zadania", Karol Appel, "Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz.", R. VIII, 1915, z. 3 ; "Historya literatury i poetyka", Kazimierz Wóycicki, "Prace naukowe Tow. Nauk. Warsz. Wydz. I", 1914, nr 4 ; "Jedność stylowa utworu", Kazimierz Wóycicki, "Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz.", R. VII, 1914 ; "O literaturze porównawczej", Maurycy Mann, "Rok Polski", 1917 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Karol Appel (aut. dzieła rec.) Maurycy Mann (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wóycicki (aut. dzieła rec.) s. 159-161
Wspomnienia pośmiertne Wiktor Hahn s. 162-168
Ś. p. Dr Bronisław Czarnik : 1858-1918 Wilhelm Bruchnalski s. 168-174
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 175-190
Konkurs im. St. hr. Tarnowskiego na napisanie podręcznika historyi literatury polskiej. s. 191
Od Redakcyi. s. 192
Badania nad historyą estetyki i teoryi literatury w Polsce. I. Estetyka "Pamiętnika Warszawskiego" (1815-1822) : (dokończenie) Henryk Życzyński s. 193-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cervantes w Polsce : (dokończenie) Zygmunt Matkowski s. 246-283
  Zacytuj
 • Udostępnij
Antipokras : zabytek trzynastego wieku Aleksander Brückner s. 284-288
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywy z "Waverleya" W. Scotta w "Grażynie" i w "Konradzie Wallenrodzie", Halban jako "postać kierownicza" Konstanty Wojciechowski s. 289-301
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Sielanki (1663)", Bartłomiej Zimorowic, wyd. Jan Łoś, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Bartłomiej Zimorowic (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 302-306
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Współczesna literatura polska 1864-1917", Cz. 1, Wilhelm Feldman, Warszawa 1918 : [recenzja] Aleksander Brückner Wilhelm Feldman (aut. dzieła rec.) s. 306-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Początki wpływu Boileau'a w Polsce", Gabryel Korbut, Warszawa [1910] : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) s. 309-310
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Z epoki romantyzmu. Studya i szkice", Ign. Chrzanowski, Kraków 1918 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 310-311
  Zacytuj
 • Udostępnij
Do P. T. Prenumeratorów i Czytelników "Pamiętnika Literackiego". s. 312
  Zacytuj
 • Udostępnij