Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1991, Tom 82, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łowiectwo w poezji polskiej Władysław Dynak s. 3-22
Czytelnik idealny pism historycznych Juliusza Słowackiego Magdalena Saganiak s. 23-38
Sprawa szatana i sprawa Kanclerza : antynomie etyczne w "Samuelu Zborowskim" Juliusza Słowackiego Piotr Jamrocik s. 39-59
"Pamiątki Soplicy" na tle programowych wypowiedzi Henryka Rzewuskiego Andrzej Waśko s. 60-85
Uczta instynktów i lekcja historii : o twórczości Mariana Czachnowskiego Wojciech Ligęza s. 86-104
Od doktoratowego szkicu ku rozwiniętej doktrynie teoretycznoliterackiej : logika i dynamika drogi naukowej Konstantego Troczyńskiego Stanisław Dąbrowski s. 105-130
Językowe granice metafory Anna Pajdzińska s. 131-143
Wartościowanie człowieka w metaforach językowych Ryszard Tokarski s. 144-157
Nieznane wiersze Andrzeja Trzecieskiego Jerzy Snopek s. 158-166
Listy Romana Brandstaettera do Jana Wiktora z lat 1927-1967 Józef Dużyk s. 167-218
Wprowadzenie [Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze : I] Bogusław Żyłko s. 219-221
Szkoła tartuska lat sześćdziesiątych jako zjawisko semiotyczne Boris Gasparow Bogusław Żyłko (tłum.) s. 222-234
Tekst i struktura audytorium Jurij Łotman Bogusław Żyłko (tłum.) s. 235-241
Literatura i mitologia Zara Minc Jurij Łotman Bogusław Żyłko (tłum.) s. 242-260
Semantyczna organizacja narracji w mitach a problem katalogu semiotycznego motywów i fabuł Jelizar Mieletinski Franciszek Apanowicz (tłum.) s. 261-271
Saga i prawda Aron Guriewicz Tadeusz Szczepański (tłum.) s. 272-283
"Poezja późnego baroku : główne kierunki przemian", Marek Prejs, Warszawa 1989 : [recenzja] Dorota Gostyńska Marek Prejs (aut. dzieła rec.) s. 284-291
"Hajże na Soplicę!", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1990 : [recenzja] Marian Ursel Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 291-301
"Towiańczycy", Alina Witkowska, Warszawa 1989 : [recenzja] Maria Dernałowicz Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 301-304
"Wobec zła", Maria Janion, Chotomów 1989 : [recenzja] Tomasz Tyczyński Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 304-309
Wiktor Weintraub (10 kwietnia 1908 - 14 lipca 1988) Zofia Stefanowska s. 310-319
Sprostowania s. 320