Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1973, Tom 64, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Niniejszy zeszyt "Pamiętnika Literackiego"... : od Redakcji]. s. 3
Patos klasycystycznie przytłumiający : o "Barbarze Radziwiłłównie" Felińskiego Rolf Fieguth Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 5-26
Trwałe i powszechne wartości dzieł Mickiewicza w romantyzmie słowiańskim i europejskim Ion C. Chiţimia s. 27-32
"Pan Tadeusz" w kręgu poetyckim Maksyma Rylskiego Hryhorij D. Werwes Marian Jakóbiec (tłum.) s. 33-45
Nowe spojrzenie na "Mazepę" Słowackiego Hubert F. Babinski Józef Japola (tłum.) s. 47-56
Naród i rewolucja w w polskiej literaturze romantycznej Alois Hermann Barbara Ermlich (tłum.) s. 57-66
Poszukiwanie rzeczywistości w juweniliach Norwida Frank J. Corliss Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 67-77
Ajesza, Aspazja, Izabela David Welsh Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 79-84
Znaczenie powieści społecznej dla rozwoju realizmu w literaturze polskiej lat 1840-1880 Helena Z. Cybienko Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 85-94
Łesia Ukrainka i Maria Konopnicka : (próba porównania typologicznego) Julia Ł. Bułachowska Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 95-103
Ksaver Šandor Gjalski i literatura polska Milorad Živančević Milica Jakóbiec-Semkowowa (tłum.) s. 105-115
Stanisław Brzozowski jako krytyk literatury rosyjskiej Hermann Bieder Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 117-129
Wiedeń w życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego Günther Wytrzens Bonifacy Wiązek (tłum.) s. 131-146
Poezja Leśmiana a romantyzm polski Rochelle Stone s. 147-164
Przyroda jako świątynia i warsztat : przyczynek do tradycji romantycznej polskich wierszy XX w. poświęconych przyrodzie Heinrich Olschowsky Ryszard Handke (tłum.) s. 165-178
Pornografia i alchemia : prolegomena do analizy "Pornografii" Gombrowicza Peer Hultberg Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 179-188
Sytuacja i charakter : "Wywiad z Ballmeyerem" i "Jak być kochaną" Kazimierza Brandysa Waleria P. Wiedina Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 189-198
Lec: temat, forma, źródło : z krótkim prologiem i epilogiem (pierwszego spotkania i ostatniego spaceru) Karl Dedecius s. 199-211
Słowiańska metryka porównawcza : słownik rytmiczny Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska Kvĕta Sgallová Atanas Sławow Miroslav Červenka s. 213-233
Słowackie odmiany polskich krakowiaków Jozef Hvišč Wojciech Soliński (tłum.) s. 235-248
Metamorfozy podmiotu dzieła (na przykładzie utworu Dezsö Tandoriego "Czekając na Godota: 11 aeromobilów") Endre Bojtár Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 249-259
Edward Dembowski i rewolucyjne spiski na początku lat czterdziestych XIX wieku Władimir A. Djakow Wiktoria Śliwowska (tłum.) s. 261-283
Z korespondencji Józefa Korzeniowskiego z Adamem Zawadzkim (1840-1860) Dina S. Prokofjewa Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 285-298
"Problemy literatury staropolskiej", seria pierwsza, praca zbiorowa pod redakcją Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 552 + errata na wklejce : [recenzja] Andrzej Litwornia Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 299-306
"Uwagi nad poezja i wymową i inne pisma krytycznoliterackie", Leon Borowski, wybrał, opracował i indeks zestawił Stanisław Buśka-Wroński, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 244 : [recenzja] Anna Kaupuż Leon Borowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Buśka-Wroński (aut. dzieła rec.) s. 306-310
"Narodziny powieści poetyckiej w Polsce", Marian Maciejewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XIX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczwa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 354 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 310-317
"Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza", pod redakcją Stanisława Pigonia, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich: "Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza. Lata 1798-1824", Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 552 + 24 wklejki ilustr. oraz errata na wklejce; "Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832 - czerwiec 1834", Maria Dernałowicz, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 368 +13 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce; "Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840 - maj 1844", Zofia Makowiecka, Warszawa 1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 704 + 19 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce; "Legion włoski i „Trybuna Ludów”. Styczeń 1848 - grudzień 1849", Ksenia Kostenicz, Warszawa 1969 (1970), Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 684 + 21 wklejek ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Zofia Trojanowicz Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) Zofia Makowiecka (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 317-330
"Sekretarz Adama Mickiewicza. (Armand Lèvy i jego czasy - 1827-1891)", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 458, 2 nlb. : [recenzja] Zygmunt Markiewicz Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Norwid", Zdzisław Łapiński, Kraków 1971, Społeczny Instytut Wydawniczy «Znak», ss. 180 : [recenzja] Elżbieta Feliksiak Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 332-339
"Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku (1805-1889). Funkcja artystyczna motywu przyrody", Jacek Kolbuszewski, Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 308 : [recenzja] Władysław Dynak Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji. Studia nad polskimi przekładami liryki francuskiej w antologiachz lat 1899-1911", Anna Drzewicka, Kraków 1971, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCLV, Prace Historycznoliterackie, z. 18, ss. 158 + 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Święch Anna Drzewicka (aut. dzieła rec.) s. 342-348
"Wybrane studia slawistyczne. Kultura, literatura, folklor", Karel Krejčí , przekładu dokonał zespół pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UW: Ewa Maria Hunca, Halina Kuligowska, Cezar Piernikarski, Ewa Siatkowska, Andrzej Sieczkowski, Jan Wierzbicki, pod redakcją Józefa Magnuszewskiego, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 736 + 1 wkł. ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Marek Gumkowski Ewa Maria Hunca (aut. dzieła rec.) Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) Halina Kuligowska (aut. dzieła rec.) Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) Cezar Piernikarski (aut. dzieła rec.) Ewa Siatkowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Sieczkowski (aut. dzieła rec.) Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 348-353
"Zarys poetyki", Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 408 : [recenzja] Bożena Chrząstowska Seweryna Wysłouch Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 353-368
"Literature as System. Essays toward the Theory of Literary History", Claudio Guillén, Princeton, New Yersey 1971, Princeton University Press, ss. 528 : [recenzja] Leszek Kolek Claudio Guillén (aut. dzieła rec.) s. 368-373
Konferencja poświęcona zagadnieniom struktury tekstu (Warszawa, 25-27 października 1972) Teresa Dobrzyńska s. 375-378