Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2010, Tom 101, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poemat prozą : rozważania genologiczne Agnieszka Kluba s. 5-29
O polskiej literaturze "zaprzecznej" : uwagi o twórczości Henryka Rzewuskiego i Andrzeja Kuśniewicza Kazimierz Bartoszyński s. 31-47
Miłość w dzienniku Stefana Żeromskiego : między sztambuchem, listem i powieścią Paweł Rodak s. 49-63
"Kosmos" jako gabinet luster : rekonesans Dominik Sulej s. 65-101
Paradoksalny realizm opowiadań Sławomira Mrożka Andrzej Pacek s. 101-112
Metateatralność, metadramatyczność, metatekstowość w dramacie Krystyna Ruta-Rutkowska s. 113-138
Współczesna literatura fantastyczna wobec problematyki cyklu literackiego Bartosz Kruk s. 139-156
Technologie literatury : wpływ nośnika na formę i funkcje przekazów literackich Maciej Maryl s. 157-178
Gatunek jest znakiem : uwagi na marginesie dyskusji o tekście historycznym Maciej Czerwiński s. 179-196
Czy naprawdę potrzebne było nowe wydanie "Rozmyślania przemyskiego" : fragmen, albo kąsek większej całości Roman Mazurkiewicz Tomasz Mika Wacław Twardzik s. 197-206
Polonika ze zbiórów bibliotecznych Carla Gustafa Wrangla jako przedmiot najnowszych badań Ewa Teodorowicz-Hellman s. 207-214
"Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku : zarys monograficzny", Piotr Pirecki, Łódź 2008 : [recenzja] Jan Okoń Piotr Pirecki (aut. dzieła rec.) s. 215-224
"Intermedium polskie XVI-XVIII wieku : (teatry szkolne)", Małgorzata Mieszek, Kraków 2007 : [recenzja] Piotr Pirecki Małgorzata Mieszek (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice", Michał Głowiński, indeks nazwisk oprac. Włodzimierz Dulemba, Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Mizerkiewicz Włodzimierz Dulemba (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Wyspiański wielokrotnie", Jan Bloński, oprac. i red. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, wykł. z jęz. fr. przeł. Janina Błonska i Krzysztof Błoński, Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Lewandowski Mateusz Borowski (aut. dzieła rec.) Janina Błońska (aut. dzieła rec.) Jan Błoński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Błoński (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 233-240
"Poezji nie pisze się bezkarnie : z teorii i historii tropu poetyckiego", Agata Stankowska, Poznań 2007 : [recenzja] Piotr Michałowski Agata Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 240-247
"Nowoczesny esej : studium historycznej świadomości gatunku", Roma Sendyka, Kraków 2006 : [recenzja] Maciej Michalski Roma Sendyka (aut. dzieła rec.) s. 248-254
"Teoria listu", Stefania Skwarczyńska, na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowali Elżbieta Feliksiak i Mariusz Leś, Białystok 2006 : [recenzja] Grzegorz Selwach Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) Mariusz Leś (aut. dzieła rec.) Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 254-256
Lucylla Pszczołowska (9 września 1924 - 24 lutego 2010) Teresa Dobrzyńska s. 257-262
[Z przykrością i oburzeniem... : list do Redakcji] Agnieszka Raubo s. 263-264