Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1987, Tom 78, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polonia culta" : Szymon Starowolski i nowy wizerunek narodu Giovanna Brogi Bercoff Jakub Borawski (tłum.) s. 3-22
Mit Ukrainy w "Śnie srebrnym Salomei" George G. Grabowicz Elżbieta Jamrozik (tłum.) s. 23-60
Apoteoza Rolanda i polska topika bohaterskiej śmierci Aleksander Wit Labuda s. 61-89
Fikcje "Żywych Kamieni" Wacława Berenta Bogdan Zawistowski s. 91-109
Motywy religijne i kryptoreligijne w twórczości Hanny Malewskiej Andrzej Sulikowski s. 111-128
Wobec kryzysu Europy : powojenna estetyka Jerzego Stempowskiego Andrzej Stanisław Kowalczyk s. 129-153
W sprawie teoretycznej dezautonomizacji literatury : w kręgu wypowiedzi komunikacjonistów Stanisław Dąbrowski s. 155-183
Dwie wersje tekstu pieśni ludowej: meliczna i recytacyjna Jerzy Bartmiński s. 185-206
Borzuj, Dilaram, Jan z Czarnolasu i kaznodzieja tatarski Barbara Majewska s. 207-228
"Rota" - pieśń niepodległości : powstanie - przemiany - funkcja społeczna Andrzej Romanowski s. 229-262
Dialog w baśni : stosunki interpersonalne i struktury narracyjne Gian Paolo Carpettini Piotr Salwa (tłum.) s. 263-275
Głębia i powierzchnia Stefano Agosti Joanna Ugniewska (tłum.) s. 277-279
Głos narrracyjny i opis Stefano Agosti Piotr Salwa (tłum.) s. 281-286
Czytelnik modelowy Umberto Eco Piotr Salwa (tłum.) s. 287-305
"Pola napięć" i "ruchome pola semantyczne" w kulturze XIII wieku Maria Corti Piotr Salwa (tłum.) s. 307-323
Referencja Marcello Pagnini Piotr Salwa (tłum.) s. 325-336
Notatki do studium o tekstowym świecie wyobrażeń Alessandro Serpieri Joanna Szymanowska (tłum.) s. 337-356
"Wiek Oświecony : studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i początków XIX wieku", Zdzisława Libera, Warszawa 1986 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 357-361
Badania Bogdana Zakrzewskiego nad poezją patriotyczną i rewolucyjną XIX wieku Tadeusz Bujnicki s. 361-370
"„Fantazy” Juliusza Słowackiego, czyli komedia na opak wywrócona", Ewa Łubieniewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Mieczysław Inglot Ewa Łubieniewska (aut. dzieła rec.) s. 370-386
"Młodopolska wyobraźnia metakrytyczna", Wojciech Głowala, Wrocław 1985 : [recenzja] Jerzy Paszek Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 387-392
"Palimpsestes la littérature au second degré", Gérard Genette, Paris 1982 : [recenzja] Erazm Kuźma Gérard Genette (aut. dzieła rec.) s. 392-399
"The Narrative Act : Point of View in Prose Fiction", Susan Sniader Lanser, Princeton, New Jersey 1981 : [recenzja] Wojciech Tomasik Susan Sniader Lanser (aut. dzieła rec.) s. 399-404