Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1959, Tom 50, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problemów historyzmu Cypriana Norwida : na marginesie tomu 7 "Pism" Alicja Lisiecka s. 331-421
Z zagadek "Krótkiej rozprawy" Mikołaja Reja Tadeusz Witczak s. 423-473
Uwagi o obrazowaniu w "Panu Tadeuszu" Andrzej Paluchowski s. 475-516
O wierszu dramatu Mickiewiczowskiego Lucylla Pszczołowska s. 517-574
Norwid w "Pokłosiu" Edmunda Bojanowskiego Bogdan Zakrzewski s. 575-600
Stefana Żeromskiego parerga i paralipomena Stanisław Pigoń s. 601-650
"Muza domowa", t. 1-2, Zbigniew Morsztyn, opracował i przedmową opatrzył Jan Dürr-Durski, Warszawa 1954, Wydanie krytyczne śpuścizny poetyckiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 379, 1 nlb.; 313, 1 nlb. : [recenzja] Adam Jarosz Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Morsztyn (aut. dzieła rec.) s. 651-659
"Pisma wszystkie", t. 1-6, „Komedie”, Aleksander Fredro, opracował Stanisław Pigoń, wstępem poprzedził Kazimierz Wyka, Warszawa 1955-1956, Wydanie krytyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Seria Pierwsza : [recenzja] Mieczysław Piszczkowski Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 659-674
"Roczniki Humanistyczne", 1956-1957, tom 6, zeszyt 1, Prace o Norwidzie, redaktor naukowy prof. dr Irena Sławińska, Lublin 1958, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 334, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 674-684
Najnowsze prace o teatrze Wyspiańskiego Bożena Frankowska s. 684-717
Tradycje literackie twórczości Sępa Szarzyńskiego Janusz Pelc s. 719-722
Biblioteka Simona Simonidesa : (w czterechsetną rocznicę urodzin poety) Władysław Korotaj s. 722-725
Historiozofia Cypriana Norwida Zbigniew Żabicki s. 725-730
Żeromski w Raperswilu Maria Brykalska s. 730-731
Wspomnienie o Kazimierzu Nitschu : (1 lutego 1874 - 26 września 1958) Ewa Ostrowska s. 733-751
Sergiusz Sowietow : wspomnienie pośmiertne Wiaczesław Obolewicz Karol Heintsch (tłum.) s. 753-757
Stanisław Westfal (16 lipca 1911 - 28 kwietnia 1959) [nekrolog] Zofia Dębska s. 759-761