Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1961, Tom 52, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka społeczna intermedium polskiego z XVI-XVII w. Paulina Lewin s. 1-37
Kraszewski i Lenartowicz : dzieje przyjaźni Wincenty Danek Jan Nowakowski s. 39-75
Tuwim w kręgu Norwida Michał Głowiński s. 77-89
Problem noweli Ludwig Fryde s. 91-124
Okres retoryczny a ogólne tendencje składni szesnastowiecznej Anna Wierzbicka s. 125-138
O wierszu "Beniowskiego" Zdzisława Kopczyńska s. 139-152
Na śląskich tropach "Biblii królowej Zofii" : klocek 4 n A 56 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Aleksander Rombowski s. 153-156
Kolęda polsko-łacińska w węgierskim śpiewniku rękopiśmiennym Kálmán Bor Gracja Kerényi s. 157-159
Z badań nad chronologia kolęd Jerzy Zathey s. 161-180
O nieznanym egzemplarzu korektowym "Rodu ludzkiego" Staszica Franciszka Marciakówna s. 181-193
Norwid w więzieniu berlińskim Zofia Muszyńska s. 195-214
"Wczesna twórczość Władysława Orkana. 1897-1902", Regina Gerlecka, Łódź 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, nr 36, s. 159 + 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Nofer Regina Gerlecka (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Szkice literackie", Bolesław Leśmian, opracował i wstępem poprzedził Jacek Trznadel, indeksy zestawiła Maria Skalska, Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy, Z pism Bolesława Leśmiana, s. 538, 2 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Janusz Sławiński Bolesław Leśmian (aut. dzieła rec.) Maria Skalska (aut. dzieła rec.) Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 218-231
"Julian Tuwim. Bibliografia", Janusz Stradecki, redaktor naukowy Ewa Korzeniewska, Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 609, 3 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Jerzy Kądziela Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 231-245
"Sceniczny gest poety. Zbiór studiów o dramacie", Irena Sławińska, Kraków 1960, Wydawnictwo Literackie, s. 298, 6 nlb. : [recenzja] Lesław Eustachiewicz Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 246-250
Włosi Słowackiemu Roman Pollak s. 250-255
"Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Sborník prací", Praha 1958, Státní Pedagogické Nakladatelství, Filosofická Fakulta v Brnĕ, s. 691, 1 nlb. + 6 ilustracji : [recenzja] Irena Kwilecka s. 255-259
"Slovanství v jazykovĕ literárním obrození u Slovanů", Frank Wollman, Praha 1958, Státní Pedagogické Nakladatelství, Spisy Filosofické Fakulty v Brnĕ, Číslo 52, s. 240, 4 nlb. : [recenzja] Irena Kwilecka Frank Wollman (aut. dzieła rec.) s. 260-265
Tadeusz Grabowski (29 października 1871 - 27 lipca 1960) [nekrolog] Kazimierz Mężyński s. 267-278
W sprawie podpisu pisarzy Graduału Olbrachta Zofia Budkowa Zofia Rozanow s. 279-280