Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 157
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1912, Tom 11, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krasińskiemu Józef Kallenbach s. 1-9
Spis ocenionych książek, rozpraw i artykułów. s. 8-11
Rzym pogański w "Irydionie" Tadeusz Sinko s. 10-56
Spis współpracowników. s. 13-14
Czas napisania traktatu Krasińskiego o "O stanowisku Polski z bożych i ludzkich względów" : (przyczynek do genezy utworu) Władysław Ćwik s. 57-78
Ballanche jako źródło niektórych pomysłów filozoficzno-społecznych Krasińskiego Zygmunt Gerstmann s. 79-104
"Ostatni" Z. Krasińskiego Stanisław Kotowicz s. 105-135
Krasińsciana Bronisław Gubrynowicz s. 136-138
Łacińskie prace Krasińskiego Tadeusz Sinko s. 138-142
"Zemsta więc i naprzód tam, gdzie brzęczą pszczoły!" : ("Irydion" cz. 2) Stanisław Schneider s. 142-145
Jedno ze źródeł "Irydiona" Tadeusz Sinko s. 145-152
Do genezy "Irydiona" Wiktor Hahn s. 152-157
Do genezy "Snu" w I. części "Nieboskiej" Eugeniusz Kucharski s. 157-174
Krasiński a Wyspiański Adam Piskozub s. 175-183
U kolebki Zygmunta Krasińskiego Józef Kallenbach s. 184-186
Listy Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego do Walerego Wielogłowskiego : (z papierów Bolesława br. Richthofena) Stanisław Turowski s. 187-191
"Nieboska komedya", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1907 : [recenzja] Zygmunt Gerstmann Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Lata szkolne Z. Krasińskiego. Nowe materyały", Józef Kallenbach, Lwów 1907 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 192
""Ostatni" Z. Krasińskiego. Przewodnik naukowy i literacki", Karol Kwieciński, 1908 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Karol Kwieciński (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Listy. Z nieznanych rękopisów", Zygmunt Krasiński, Ary Scheffer, wyd., wstępem i przypisami opatrzył Leopold Wellisch, Warszawa 1909 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Ary Scheffer (aut. dzieła rec.) Leopold Wellisch (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. Studyum biograficzne", Ferdynand Hoesick, Kraków 1909 : [recenzja] Witold Bełza Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) s. 200-204
"Słów kilka o fragmentach francuskich Zygmunta Krasińskiego : (wyjątek)". Sprawozdanie liceum żeńskiego S. S. Urszulanek w Kołomyi za rok szkolny 1908 Witold Bełza s. 204-205
"Ze studyów nad Krasińskim", Włodzimierz Jampolski, "Na ziemi naszej : dodatek literacko-naukowy "Kuryera Lwowskiego"", 1910 : [recenzja] Wiktor Hahn Włodzimierz Jampolski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Krasiński Zygmunt : (1812-1859)", T. V, Bronisław Chlebowski, Warszawa 1909 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 206-210
"Pisma", T. I-II, Bronisław Chlebowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 210-214
"Zygmunt Krasiński", T. I-II, St. Tarnowski, Kraków 1912 : [recenzja] Józef Kallenbach Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Rymika Zygmunta Krasińskiego", Jan Magiera, Kraków 1911 : [recenzja] Władysław Ćwik Jan Magiera (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Świat nadzmysłowy i teorya ewolucyi w początkach filozofii Krasińskiego", Zygmunt Gerstmann, Stanisławów 1911 : [recenzja] Władysław Ćwik Zygmunt Gerstmann (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Stosunki pośmiertne duchowe pewnej duszy z Zygmuntem Krasińskim, poetą, filozofem i mistykiem polskim, poświęcone cieniom Zygmunta Krasińskiego w stuletnią rocznicę jego urodzin", Paryż 1911 : [recenzja] Władysław Ćwik s. 221
"Teorya polskiego słowa. Nauki o naszej ojczyźnie duchowej", Cz. 1, z. 1, "Słowo królewskie", Cz. 1, z. 2, "Słowo Sądu królewskiego", Jan Bełcikowski, Kraków 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Jan Bełcikowski (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Dwie rocznice (Krasińskiego i Skargi)", Ignacy Chrzanowski, "Rocznik Gebethnera i Wolffa. Kalendarz encyklopedyczno-praktyczny na r. 1912" : [recenzja] Wiktor Hahn Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 224
Numer noworoczny "Kuryera warszawskiego" z r. 1912 Wiktor Hahn s. 224-225
"Rocznice", Adam Grzymała-Siedlecki, "Tygodnik illustrowany", 1912, nr 1 : [recenzja] Wiktor Hahn Adam Grzymała-Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 225
"Zygmunt Krasiński w korespondencyi z Juliuszem Słowackim", Jan Adamski, "Miesięcznik kościelny (Unitas)", T. VII, 1912, z. 38 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Adamski (aut. dzieła rec.) s. 225
"Wspomnienie o Krasińskim", Władysław Bełza, "Słowo polskie", 1911, nr 508 ; "Przedświt", Juliusz Kleiner, "Słowo polskie", 1911, nr 508 : [recenzja] Wiktor Hahn Władysław Bełza (aut. dzieła rec.) Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Z aktów sławnej przyjaźni : (korespondencya Krasińskiego z Augustem Cieszkowskim)", Adam Żółtowski, "Biblioteka warszawska", 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Adam Żółtowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"O Zygmuncie Krasińskim", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1911 ; "Zygmunt Krasiński. Życie i dzieła", Julian Nowakowski, Lwów 1912 ; "Zygmunt Krasiński 1812-1912", Zofia Stankiewiczowa, Lwów 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki Julian Nowakowski (aut. dzieła rec.) Zofia Stankiewiczowa (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Zygmunt Krasiński, wierzącej Polski wieszcz", E. Zorjan, Lwów 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki E. Zorjan (aut. dzieła rec.) s. 229-230
""Irydion" jako dramat psychiczny. Studyum literackie", E. Zorjan, Lwów 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki E. Zorjan (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Kim jest Zygmunt Krasiński? Ku uczczeniu wieszcza w setną rocznicę urodzin", Helena Rzepecka, Poznań 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Helena Rzepecka (aut. dzieła rec.) s. 231
"Zygmunt Krasiński. W setną rocznicę urodzin", Antoni Euzebiusz Balicki, Kraków 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Antoni Euzebiusz Balicki (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Ku czci Zygmunta Krasińskiego 1812-1912", Kraków-Lwów 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn s. 232
"Crtice iz poljskie knjizevnosti", Jan Magiera, tł. Pavao M. Rakoš, 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Jan Magiera (aut. dzieła rec.) Pavao M. Rakoš (aut. dzieła rec.) s. 233
Zapiski bibliograficzne Wiktor Hahn s. 234-235
Hugo Kołłątaj : w setną rocznicę śmierci Michał Janik s. 237-263
Wiersz w "Panu Tadeuszu" : (ciąg dalszy) Stanisław Turowski s. 264-270
Bogusławski czy Kołłątaj? : (w sprawie autorstwa "Cudu czyli Krakowiaków i Górali") Wiktor Hahn s. 271-277
Polonica w szwedzkiej literaturze Alfred Jensen s. 277-288
Ustalenie daty urodzin Andrzeja Krzyckiego Alfred Syruczek s. 289-299
Cantio de Hungaria occupata Antoni Marian Kurpiel s. 299-304
List Hugona Kołłątaja do ks. biskupa Michała Poniatowskiego z dnia 22-go kwietnia r. 1782 Michał Janik s. 304-313
Drobne przyczynki do dziejów literatury polskiej w. XIX Włodzimierz Francew s. 313-322
Mianowanie Bielowskiego skryptorem w Zakładzie Ossolińskich Bronisław Czarnik s. 322-328
"Biblioteka Pisarzów Polskich", nr 60, 61, Kraków 1911 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 329-330
"Polscy deiści i wolnomyśliciele za Jagielonów", Henryk Merczyng, Warszawa 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Henryk Merczyng (aut. dzieła rec.) s. 331
"Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae", Wilno 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki s. 332-334
"Geschichte der Reformation in Polen", Theodor Wotschke, Leipzig 1911 : [recenzja] Kazimierz Hartleb Theodor Wotschke (aut. dzieła rec.) s. 334-340
"Komisya edukacyi Narodowej 1773-1794", T. I, Teodor Wierzbowski, Warszawa 1911 : [recenzja] Tadeusz Czapczyński Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 340-343
"Hugo Kołłątaj. Wiek XIX.Sto lat myśli polskiej", T. I, Stanisław Krzemiński, Warszawa 1906 : [recenzja] Emil Kipa Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Kołłątajowski plan Krakowa z r. 1785", Stanisław Tomkowicz, "Rocznik krakowski", T. IX, 1907 : [recenzja] Emil Kipa Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) s. 344
"Nauka moralna w systemie wychowawczym ks. H. Kołłątaja", Tadeusz Czapczyński, Stanisławów 1910 ; "Ks. Hugo Kołłątaj o sądach uczniowskich", Antoni J. Mikulski, "Muzeum", 1912 : [recenzja] Władysław Jankowski Tadeusz Czapczyński (aut. dzieła rec.) Antoni J. Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 344-345
"Hugo Kołłątaj na Wołyniu. Fragment biograficzny", Maryan Dubiecki, "Ruś", R. I, 1911 : [recenzja] Emil Kipa Marian Dubiecki (aut. dzieła rec.) s. 345-346
"Wierszyk karlsbadzki Kołłątaja. Kartka historyczna", Aleksander Kraushar, "Tygodnik illustrowany", 1908 ; "O poezyach Kołłątaja", Stanisław Krzemiński, "Sprawozdanie z posiedzeń Towarzystwa naukowego warszawskiego", 1909 ; "Nieznane poezye Kołłątaja", Władysław Prokesch, "Kuryer warszawski" 1902, nr 59, [przedruk: "Nieznane pisma H. K-a", "Nowa Reforma", 1911, nr 587 ; "Nieznana epopeja Hugona Kołłątaja", Nowa Reforma", 1912, nr 95] : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Prokesch (aut. dzieła rec.) s. 346-347
"Hugo Kołłątaj", Ignacy Chrzanowski, "Rzeczpospolita (Lwów)", 1912, nr 5 : [recenzja] Wiktor Hahn Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Ks. Hugo Kołłątaj. Szkic biograficzny na tle jego działalności politycznej i pedagogicznej", Stefan Zaleski, Kraków 1912 : [recenzja] Michał Janik Stefan Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 348
"Adam Mickiewicz. The National poet of Poland", Monica M. Gardner, London 1911 : [recenzja] Kazimiera Iłłakowiczówna Monica M. Gardner (aut. dzieła rec.) s. 348-351
"Za duchem Wieszcza : (kilka nowych myśli o Mickiewiczu)", Michał Waligóra, Kołomyja 1911 : [recenzja] Witold Bełza Michał Waligóra (aut. dzieła rec.) s. 351-355
"Druid Juliusz Słowacki", Cezary Jellenta, Brody-Lwów 1911 : [recenzja] Mieczysław Kalityński Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Krasińskiego Z. "Irydion", dramat w 9-ciu odsłonach, prolog i eksodos, w duchu reformy teatralnej oryginalnie pojętej wystawia na scenie Bernard Feller", Kraków 1912 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Pamięci Zygmunta Krasińskiego", "Przegląd Polski", T. 138, 1912, z. VIII : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński s. 358-360
"Polenlieder deutscher Dichter", I. Bd., gesammelt und hrsg. St. Leonhard, Krakau-Podgórze 1911 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław Leonhard (aut. dzieła rec.) s. 360-362
"Literatura dotycząca prasy polskiej. Notatki krytyczno-bibliograficzne", St. T. Jarkowski, Warszawa 1911 ; "Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX : w Królestwie, na Litwie, Rusi, oraz na emigracyi", Jan Kucharzewski, Kraków 1911 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław T. Jarkowski (aut. dzieła rec.) Jan Kucharzewski (aut. dzieła rec.) s. 362-363
"Wykaz prasy polskiej", Berlin 1911 : [recenzja] Wiktor Hahn s. 363-364
"Prinzipien der Literaturwissenschaft", 2. Bd., Ernst Elster, Halle 1911 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Ernst Elster (aut. dzieła rec.) s. 364-367
Sprostowanie Bronisław Gubrynowicz s. 367
Zapiski bibliograficzne Wiktor Hahn s. 368-370
Józef Ignacy Kraszewski Adam Krechowiecki s. 371-383
Wiersz w "Panu Tadeuszu" : (ciąg dalszy) Stanisław Turowski s. 384-391
O technice powieści Kraszewskiego Mieczysław Rettinger s. 392-400
Kilka uwag o zadaniu i technice pierwszych "obrazów" Kraszewskiego Konstanty Wojciechowski s. 400-411
Kraszewski i Merzbach : kartka z roku 1865 Aleksander Kraushar s. 411-415
Józef Struś : przyczynki do życia i charakterystyki lekarza-humanisty Kazimierz Hartleb s. 415-429
Krasiński w literaturze francuskiej Zygmunt Czerny s. 430-453
List Niemcewicza Władysław Jankowski s. 454-455
Dwa listy Mickiewicza do Sadyka-Paszy : (zagadka wydawnicza) Jan Czubek s. 455-459
"A sárospataki lengyel biblia s ujonnan fölfedezett harmadik töredék", István Harsányi, Budapest 1909 : [recenzja] Adian Diveky István Harsányi (aut. dzieła rec.) s. 460
"Wpływ starożytności klasycznej na teorye polityczne Andrzeja Frycza z Modrzewa", Stanisław Kot, Kraków 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 461-462
"Krasicki a La Fontaine", W. Folkierski, "Biblioteka Warszawska", III, 1911 : [recenzja] Mieczysław Kalityński Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) s. 462-464
"Sielanki Karpińskiego. Studyum historyczno-literackie", W. Zosel, "Biblioteka Warszawska", III, 1911 : [recenzja] Karol Kwieciński Witold Zosel (aut. dzieła rec.) s. 464-465
"Wybór pism", Hugo Kołłataj, ułożył i wstępem oraz objaśn.opatrzył. Stanisław Rymar, Kraków 1912 : [recenzja] Michał Janik Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) Stanisław Rymar (aut. dzieła rec.) s. 465-466
"Filozofia społeczna Stanisława Staszica. Przewodnik naukowo-literacki", Maurycy Straszewski, 1911 : [recenzja] Kazimierz Świtalski Maurycy Straszewski (aut. dzieła rec.) s. 466-467
"Hugo Kołłątaj. Życie jego i prace", Z. Celichowski, Poznań 1912 : [recenzja] Kazimierz Świtalski Zygmunt Celichowski (aut. dzieła rec.) s. 466
"Sztuka rymotwórcza Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. Studyum z dziejów krytyki literackiej w Polsce w epoce pseudo-klasycyzmu", Ludwik Zalewski, Warszawa 1910 : [recenzja] Juliusz Zaleski Ludwik Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 467-471
"Projekt polsko-sławjanskago uczenago obszczestwa S. B. Linde", W. A. Francew, Warszawa 1911 : [recenzja] Adam Fischer Włodzimierz A. Francew (aut. dzieła rec.) s. 471
"Notatka o niektórych naszych siedzibach trynitarskich", Wołyniak [właść. Jan Marek Antoni Giżycki], Kraków 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Marek Antoni Giżycki (aut. dzieła rec.) s. 472
"Z obozu klasyków. I : Rymotwórcy zapomniani : Michał Wyszkowski i Konstanty Tyminicki", Maryan Szyjkowski, "Biblioteka Warszawska", IV, 1910 : [recenzja] Wiktor Hahn Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 472-473
"Z obozu klasyków. II : Salon literacki", Maryan Szyjkowski, "Biblioteka Warszawska", I, 1911 : [recenzja] Mieczysław Kalityński Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 473
"Poeta promienisty. Z filareckiej twórczości Tomasza Zana", Maryan Gawalewicz, Warszawa 1911 : [recenzja] Karol Kwieciński Marian Gawalewicz (aut. dzieła rec.) s. 473-474
"Sonety miłosne A. Mickiewicza a pani Kowalska", A. Pogodin, "Biblioteka Warszawska", III, 1911 : [recenzja] Mieczysław Kalityński Aleksander Pogodin (aut. dzieła rec.) s. 474-475
"Mickiewicz w r. 1848", Tadeusz Grabowski, "Biblioteka Warszawska", IV, 1911 : [recenzja] Mieczysław Kalityński Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 475-476
"O Zygmuncie Krasińskim", Eliza Orzeszkowa, "Kuryer Lwowski", 1911, nr 79, 81, 83, 85, 87, 91, 95 : [recenzja] Jerzy Koller Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 476-477
"Estetyka Krasińskiego", Adam Grzymała-Siedlecki, "Museion", R. II, 1912, z. 2-3 : [recenzja] Jerzy Koller Adam Grzymała-Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 477-478
"Wizya Krasińskiego. Ze studyów nad literaturą i filozofią polską", Maryan Zdziechowski, Kraków 1912 : [recenzja] Jerzy Koller Marian Zdziechowski (aut. dzieła rec.) s. 478-481
"Nowe szkice literackie. Z podobizną autora według portretu Mordasiewicza", Stanisław Krzemiński, Warszawa-Kraków 1911 : [recenzja] Władysław Jankowski Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 482-483
"Kartki z pamiętnika. I. Czasy szkolne przed rokiem 1861. Z dziejów prasy podziemnej roku 1863", Alkar [właść. Aleksander Kraushar", Kraków 1910 : [recenzja] Władysław Jankowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 483
"Józef Ignacy Kraszewski 1812-1912 : (stanowisko Kraszewskiego w literaturze i życiu społeczeństwa)", Bronisław Chlebowski, "Biblioteka Warszawska", I, 1912 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 484-485
"Józef Ignacy Kraszewski w Krakowie i we Lwowie w roku 1867 i odczyty jego o Dantem", Michał Frąckiewicz, Kraków 1911 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Michał Frąckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Ze wspomnień o Kraszewskim. W setną rocznicę jego urodzin a dwudziestą piątą zgonu", Aleksander Bolesław Brzostowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Bolesław Brzostowski (aut. dzieła rec.) s. 486