Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1997, Tom 88, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O duchu publicznym" Kajetana Koźmiana Maciej Mycielski s. 5-24
Uwspółcześnianie Golema : postać człowieka-maszyny w literaturze polskiej lat 1817-1867 Mieczysław Inglot s. 25-34
Przedustawny porządek wyobraźni Zbigniewa Bieńkowskiego Agata Stankowska s. 35-59
Juliana Strykowskiego "tragedia optymistyczna" : rozważania o "Biegu do Fragalà" Jerzy Smulski s. 61-78
Parnicki : między historią a literaturą : od "Aecjusza ostatniego Rzymianina" do "Słowa i ciała" Stefan Szymutko s. 79-94
Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią Kazimierz Cysewski s. 95-110
Anonimowy przekład polski romansu "Cretideo" Giovan Battisty Manziniego Jadwiga Miszalska s. 111-127
Juniewicziana : prolegomena filologiczne Jacek Kawzan s. 129-136
"Żona uparta" i "Golono i strzyżono" Adama Mickiewicza a szwedzka bajka ludowa "Baba Przekora" Ewa Teodorowicz-Hellman s. 137-141
"Starość : wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ", pod red. Aleksandra Nawareckiego, i Adama Dziadka, Katowice 1995 : [recenzja] Aneta Górnicka-Boratyńska Adam Dziadek (aut. dzieła rec.) Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 143-151
"Wiersz wolny : próba charakterystyki systemowej", Dorota Urbańska, Warszawa 1995 : [recenzja] Artur Grabowski Dorota Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Wiersz wolny : próba charakterystyki systemowej", Dorota Urbańska, Warszawa 1995 : [recenzja] Mariusz Zawodniak Dorota Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 155-160
"Obrazy narodowe w dramacie i teatrze", Dobrochna Ratajczak, red. nauk. Janusz Degler, Wrocław 1994 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Janusz Degler (aut. dzieła rec.) Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 161-166
"Teorie powieści za granicą : od początków do schyłku XX wieku", Henryk Markiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Anna Martuszewska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 166-171
"Spory o język", Zbigniew Kloch, Warszawa 1995 : [recenzja] Krzysztof Maćkowiak Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Norwid poeta pisma " próba dekonstrukcji dzieła", Wiesław Rzońca, Warszawa 1995 : [recenzja] Arent van Nieukerken Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 176-186
"Pejzaż człowieka : młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele", Marian Stala, Kraków 1994 : [recenzja] Gabriela Matuszek Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 186-190
"Legenda Legionów", Krzysztof Stępnik, Lublin 1995 : [recenzja] Zbigniew Kloch Krzysztof Stepnik (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Czytanie Schulza : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8-10 czerwca 1992", pod red. Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 194-204
"Pod znakiem starych foliantów : cztery szlice o sprawach żydowskich i książkowych", Ryszard Löw, Kraków 1993; "Znaki obecności : o polsko-hebrajskich i polsko-żydowskich związkach literackich", Ryszard Löw, Kraków 1995 : [recenzja] Eugenia Prokop-Janiec Ryszard Löw (aut. dzieła rec.) s. 204-209
"Polska kultura literacka i Lwowa lat 1939-1941. - ze Lwowa i o Lwowie : lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej : antologia utworów poetyckich w wyborze", Mieczysław Inglot, Wrocław 1995 : [recenzja] Barbara Winklowa Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"W imię Ojca i Syna", Czesław Dziekanowski, Warszawa 1993; "Życie jaśnie pana", Czesław Dziekanowski, Warszawa 1994; "Życie w śmierci", Czesław Dziekanowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Paweł Dybel Czesław Dziekanowski (aut. dzieła rec.) s. 213-220
Andrzej Kapłon (31 lipca 1940 - 27 czerwca 1995) Mieczysław Klimowicz s. 221-224
W odpowiedzi Profesorowi Zbigniewowi Golińskiemu Janina Pawłowiczowa s. 225-230