Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1952, Tom 40

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lope de Vega - prawodawca i pierwszy teoretyk teatru nowożytnego Stefania Ciesielska Borkowska s. 9-31
Antoni Karśnicki - zapomniany pisarz dramatyczny Mieczysława Romankówna s. 32-70
Norwid a rok 1848 Tadeusz Makowiecki s. 71-92
Geneza literacka "Faraona" Janina Kulczycka-Saloni s. 93-128
Wśród nieznanych powieści Sienkiewicza Karol Wiktor Zawodziński s. 129-144
Światła i cienie "Bez dogmatu" Erwina Groten-Sonecka s. 145-169
Ze studiów nad "Żywymi kamieniami" Jadwiga Ficowska s. 170-201
Twórczość dramatyczna Władysława Orkana Stanisław Pigoń s. 202-239
Motyw literacki Jerzy Pelc s. 240-258
Oddźwięki "Pana Tadeusza" w "Ogniem i mieczem" Zofia Krokoszowa s. 259-268
Wśród autografów Sienkiewicza Julian Krzyżanowski s. 269-305
"Ardelion" Elizy Orzeszkowej (1881-1883) Edmund Jankowski s. 306-365
Listy Krasnohorskiej do Orzeszkowej Stefan Treugutt s. 366-379
Korespondencja E. Orzeszkowa - F. A. Hora Jerzy Śliziński s. 380-394
Metryka a intonacja Karol Wiktor Zawodziński Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 395-424
Pamięci Wacława Borowego Julian Krzyżanowski s. 425-429
Kazimierz Lewicki Franciszek Bielak s. 429-430
Zofia Klarner Zofia Rothertowa s. 431-433
Wspomnienie o K. W. Zawodzińskim Tadeusz Makowiecki s. 434-439
Mieczysława Rulikowski (1881-1951) [nekrolog] Marceli Poznański s. 439-455
Bibliografia pism Wacława Borowego (w zarysie) [1914-1950] s. 456-462
Mickiewicz na Węgrzech Kozocsa Sándor s. 463-482
Dodatek do "Skargi umierającego" Jerzy Woronczak s. 483-485