Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1992, Tom 83, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powinowactwa artystyczne wierszy Aleksandra Fredry Marian Ursel s. 5-44
Dwa wiersze o słowiku : Adam Mickiewicz i Bohdan Zaleski Elżbieta Nowicka s. 45-60
Naturalizm w polskiej powieści międzywojennej Krystyna Jakowska s. 61-94
Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej Bogumiła Kaniewska s. 95-128
Skąd się wziął Bachtin? Aleksander Woźny s. 129-152
Mickiewicz w systemie carskich zakazów : 1831-1855 : cenzura, prawo i próby ich oficjalnego omijania Krzysztof Kopczyński s. 153-170
Zaniechana oferta nabycia rękopisu "Pana Tadeusza" przez Ossolineum : cztery listy Władysława Mickiewicza do Jerzego Lubomirskiego Krystyna Korzon s. 171-177
Autograf "Pana Tadeusza" i inne pamiątki po Mickiewiczu oferowane do nabycia w 1871 roku Julian Maślanka s. 178-183
Hajże na... rękopis "Pana Tadeusza"! Bogdan Zakrzewski s. 184-195
Zróżnicowanie rytmiczne wypowiedzi postaci w dramatach Szekspira Marina Tarlinska Dorota Urbańska (tłum.) s. 196-209
Semantyka metrum w twórczości Josefa V. Sládka Miroslav Červenka Magdalena Kurkowska (tłum.) s. 210-226
"Fraszki", Jan Kochanowski, oprac. Janusz Pelc, wydanie II, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Paweł Stępień Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Od renesansu do Oświecenia", t. 1-2, Sante Graciotti, indeks oprac. Krystyna Konopnicka, Warszawa 1991 : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) Krystyna Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 231-237
"La Baroques en Pologne et en Europe", red. Maria Delaperrière, Paris 1990 : [recenzja] Włodzimierz Szturc Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Edycje tekstów piśmiennictwa epoki Oświecenia w latach 1945-1956 Stanisław Kukurowski s. 241-270
"Vade-mecum", Cyprian Norwid, oprac. Józef Fert, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Jolanta Czarnomorska Józef Fert (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 270-280
"Mity przebrane", Michał Głowiński, Kraków 1990 : [recenzja] Andrzej Kublik Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 280-283