Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1957, Tom 48, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Za studiów nad śląskimi pieśniami ludowymi Karel Horálek Karol Heintsch (tłum.) s. 1-46
"Śluby panieńskie" jako ogniwo w rozwoju "komedii miłości" : (Molière - Marivaux - Fredro - Musset) Bolesław Kielski s. 47-60
Folklor w "Popiołach" Żeromskiego Stanisław Zabierowski s. 61-91
O "rewelacjach" na temat Ignacego Krasickiego Roman Wołoszyński s. 92-115
Paremiografia "Moraliów" Wacława Potockiego Leszek Kukulski s. 116-129
O naukowość sporu naukowego Maria Dłuska s. 130-145
Uzupełnienia do bibliografii polskich przekładów Jana Jakuba Rousseau Gabriela Frydrychowicz Wacław Olszewicz s. 146-151
"Pamiątka Andrzejowi Mokronowskiemu" - nieznany wiersz Krasickiego Mieczysław Klimowicz s. 152-159
Elementy rosyjskie w Mickiewicza "Drodze do Rosji" Witold Klinger s. 160-177
Norwidowska "Tragedia zakonnic" Kazimierz Wyka s. 178-180
Debiut Gabrieli Zapolskiej Jadwiga Czachowska s. 181-193
"Wybór pism" Jan Brożek, tom 1, opracował Henryk Barycz, tom 2, opracowała Jadwiga Dianni, Warszawa 1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 634, 4 nlb. + 1 k. erraty; s. 346, 4 nlb. + 1 mapa : [recenzja] Maria Kochańska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Jan Brożek (aut. dzieła rec.) Jadwiga Dianni (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Antitemiusz [tytuł oryginału: "Antithemius"]. Jezuicki dramat szkolny", z rękopisu biblioteki w Upsali wydał Jan Dürr-Durski, tekst oryginału opracowała i opatrzyła komentarzem Lidia Winniczuk, przełożył Leon Joachimowicz, konsultant naukowy Marian Plezia, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 233, 3 nlb., 2 wkładki ilustracyjne : [recenzja] Janusz Tazbir Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Leon Joachimowicz (aut. dzieła rec.) Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 198-207
"Porządek fizyczno-maralny"; "Pomysły do dzieła „Porządek fizyczno-moralny”", Hugo Kołłątaj, opracował i wstępem opatrzył Kazimierz Opałek, Warszawa 1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk - Komitet Filozoficzny, Biblioteka Klasyków Filozofii - Pisarze Polscy, s. XXXVI, 497, 3 nlb. + 1 ilustracja i 1 k. erraty : [recenzja] Jan Kolasa Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.) s. 207-219
"Podróż do Ciemnogrodu"; "Świstek krytyczny" (wybór), Stanisław Kostka Potocki, opracował Emil Kipa, Wrocław 1955, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 154, s. CX, 469, 1nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Emil Kipa (aut. dzieła rec.) Stanisław Kostka Potocki (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Библиография русских переводов произведений Адама Мицкевича", В. Н. Стефанович, И. Л. Курант, Москва 1956, Всесоюзная Государственная Библиотека Иностранной Литературы, s. XV, 1 nlb., 144, 4 nlb. + 1 tablica : [recenzja] Ksenia Kostenicz Zofia Makowiecka И. Л. Курант (aut. dzieła rec.) В. Н. Стефанович (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Juliusz Słowacki", Eugeniusz Sawrymowicz, Warszawa 1956, Wydanie drugie, Wiedza Powszechna, s. 266, 1 nlb. : [recenzja] Anna Goriaczko-Borkowska Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) s. 228-234
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Okruchy poetyckie i dramatyczne", Cyprian Norwid, zebrał i opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 444, 4 nlb. + portret Norwida : [recenzja] Irena Sławińska Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 234-240
"Listy", tom 1: "W kręgu najbliższych", Narcyza Zmichowska, do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła Mieczysława Romankówna, pod redakcją Stanisława Pigonia, Wrocław 1957, Zakład im. Ossolińskich, s. 774, 2 nlb. + 7 ilustracji : [recenzja] Zofia Szmydtowa Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Mieczysława Romankówna (aut. dzieła rec.) Narcyza Żmichowska (aut. dzieła rec.) s. 240-244
Wznowienie powieści Walerego Łozińskiego Julian Krzyżanowski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Skórnicki (aut. dzieła rec.) Walery Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 244-249
Miejsce nauki o wierszu w językoznawstwie Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 250-252
Errata do wydania "Fraszek" Kochanowskiego Janusz Pelc s. 253-254
Jeszcze raz w sprawie uwagi prof. Taszyckiego Tadeusz Kotarbiński s. 254
[Wielce Szanowny Panie Profesorze!] Tadeusz Kotarbiński s. 255