Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1976, Tom 67, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy "Satyra na leniwych chłopów"? : próba socjologicznoliterackiego opisu tekstu Witold Kośny Eryka Konopka (tłum.) Zofia Kubikowska (tłum.) s. 3-22
Literatura a spisek Maria Janion s. 23-61
W obronie Celiny Mickiewiczowej Konrad Górski s. 63-80
Z problemów młodopolskiego heroizmu Marta Wyka s. 81-95
Poezja wobec wojny : strategia uczestnika Edward Balcerzan s. 97-130
"Sonet I" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego : próba ponownej lektury Andrzej Vincenz s. 131-188
Kilka uwag o mało znanej staropolskiej pieśni narracyjnej Stanisław Borawski s. 189-190
Średniowieczne zabytki poezji waganckiej : "Quo miser exul" oraz "Heu, qui quondam claruit" Henryk Kowalewicz s. 191-198, 2
"Historia" i "romans" jako terminy genologiczne w świadomości literackiej Wacława Potockiego Krzysztof Szuwalski s. 199-211
Pięć listów Onufrego Korzeniowskiego do Gustava Schwaba s. 213-227
Konspiracyjne Towarzystwo Literackie w Warszawie 1887-1901 Maria Brykalska s. 229-271
Czytelnik pożądany : rozważania i przykłady dotyczące wprowadzenia pewnego literaturoznawczego pojęcia Erwin Wolff Włodzimierz Bialik (tłum.) s. 273-301
Ogólny rys dzieła literackiego Dieter Schlenstedt Ryszard Handke (tłum.) s. 303-312
Rola czytelnika w powieściach Fieldinga "Josef Andrews" i "Tom Jones" Wolfgang Iser Aleksandra Łukaszek (tłum.) s. 313-342
Opozycja i kazus - o roli czytelnika w powieści Diderota "Kubuś fatalista i jego pan" Rainer Warning Włodzimierz Bialik (tłum.) s. 343-366
"Szkice o kulturze staropolskiej", Claude Backvis, wybór tekstów i opracowanie Andrzej Biernacki, teksty z języka francuskiego przełożyli: Maria Daszkiewicz, Urszula Dąmbska-Prokop, Elżbieta Jogałła, Jan Prokop, Elżbieta Radziwiłłowa, Zbigniew Raszewski, Julian Rogoziński, Barbara Sosień, Jerzy Stadnicki, Hanna Szymańska, Katarzyna Witwicka, Anna Wolicka, indeks zestawiła Aldona Krzyżanowska, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 804 + 1 wklejka ilsutr. : [recenzja] Jerzy Starnawski Claude Backvis (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Maria Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) Urszula Dąmbska-Prokop (aut. dzieła rec.) Elzbieta Jogałła (aut. dzieła rec.) Aldona Krzyżanowska (aut. dzieła rec.) Jan Prokop (aut. dzieła rec.) Elżbieta Radziwiłłowa (aut. dzieła rec.) Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) Julian Rogoziński (aut. dzieła rec.) Barbara Sosień (aut. dzieła rec.) Jerzy Stadnicki (aut. dzieła rec.) Hanna Szymańska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Witwicka (aut. dzieła rec.) Anna Wolicka (aut. dzieła rec.) s. 367-374
"Georgii Ticinii ad Martinum Cromerum epistulae. (A. 1554-1585)", e libris manu scriptis collegit edidit Georgius Axer, Wratislaviae-Varsaviae-Cracoviae-Gedani 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Bibliotheca Latina Medii et Recentoris Aevi, vol. XXI, edita curante C. F. Kumaniecki, Academia Scientiarum Polona, Institutum Studiis Classicis Promovendis, ss. 204 + 7 wklejek ilustr. : [recenjza] Sandro Bucciarelli Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 375-379
"Studies in Eighteenth-Century Literature", edited by Miklós J. Szenczi and László Ferenczi, Budapest 1974, Akadémiai Kiadó, ss. 388 : [recenzja] Zofia Sinko László Ferenczi (aut. dzieła rec.) Miklós J. Szenczi (aut. dzieła rec.) s. 379-385
"Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom 9, z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 244 + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 385-393
"Literatura wobec wojny i okupacji", studia pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeks nazwisk opracował Krzysztof Okopień, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom 43, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 312 : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 393-401
"Literatura i stereotypy", Zofia Mitosek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Rozprawy Literackie, t. 5, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, z prac Zakładu Teorii Literatury i Poetyki Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 196 : [recenzja] Ignacy Paśko Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 402-408