Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2002, Tom 93, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W jaki sposób Anne Frank napisała na nowo Dziennik Anne Frank Philippe Lejeune Magda Rodak (tłum.) Paweł Rodak (tłum.) s. 5-32
Wojenna diarystyka Karola Ludwika Konińskiego Adam Fitas s. 33-67
Fragment jako forma autobiografii : ":Fantomy" i "Natura" Marii Kuncewiczowej Eliza Woźnicka s. 69-89
"Nie wybiegać poza wspomnienie" : o funkcjonowaniu retrospekcji w szkicach Józefa Czapskiego Marcin A. Jurek s. 91-102
Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku Maciej Michalski s. 103-124
Opowiadanie i media Ewa Szczęsna s. 125-136
Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta Małgorzata Mikołajczak s. 137-151
"Pamięć, władca [...] bezlitosny, wciąż i wciąż wskrzesza ponownie to, co minęło..." : fragmenty wspomnień Teodora Parnickiego Tomasz Markiewka s. 153-211
"Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914)", Ewa Ihnatowicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Waldemar Klemm Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 213-223
"Ciało, pożądanie, ubranie : o wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej", Krystyna Kłosińska, Kraków 1999 : [recenzja] Anna Janicka Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 223-230
"Kresy w literaturze polskiej XX wieku : szkice", Bolesław Hadaczek, Szczecin 1993; "Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku", wybór tekstów, wstęp i objaśnienia Bolesław Hadaczek, Szczecin 1995; "Kresy w literaturze polskiej : studia i szkice", Bolesław Hadaczek, Gorzów Wlkp. 1999 : [recenzja] Zbigniew Jarzębski Bolesław Hadaczek (aut. dzieła rec.) s. 230-237
"Autobiograficzny trójkąt : świadectwo, wyznanie, wyzwanie", Małgorzata Czermińska, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 2000 : [recenzja] Sławomir Buryła Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Poezja i egzystencja : o twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego : studia - szkice - interpretacje", pod red. Stanisława Szczęsnego, Siedlce 1999 : [recenzja] Joanna Ślósarska Stanisław Szczęsny (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"Wariacje na temat pewnego paktu : o autobiografii", Philippe Lejeune, pod red. Reginy Lubas-Bartoszyńskiej, Kraków 2001 : [recenzja] Paweł Rodak Philippe Lejeune (aut. dzieła rec.) Regina Lubas-Bartoszyńska (aut. dzieła rec.) s. 245-252
"Materiality and Autobiography in Baudelaire's „La Pipe”", E. S. Burt, [w]: „MLN”, 2001, vol. 116, no 5 (December) : [recenzja] Grażyna Borkowska E. S. Burt (aut. dzieła rec.) s. 253-256