Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1984, Tom 75, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pan Tadeusz", czyli "Jeszcze Polska nie zginęła" Bogdan Zakrzewski s. 3-25
Norwidowska lektura "Pana Tadeusza" Mieczysław Inglot s. 27-50
Dwa nawiązania do "Pana Tadeusza" : "Kwiaty polskie" i "Trans-Atlantyk" Jacek Łukasiewicz s. 51-84
Kochanowskiego czas uporządkowany Janina Abramowska s. 85-102
Ciemne alegorie Norwida Michał Głowiński s. 103-114
Norwid a pozytywizm : rekonesans Janusz Maciejewski s. 115-132
"Placówka" Bolesława Prusa : projekt kolejnej interpretacji Józef Bachórz s. 133-150
Styl i język "Żywota człowieka poczciwego" Edward Stankiewicz Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 151-162
Z rozważań nad strukturą dialogu : elementy dialogowe w tekstach ciągłych Lukiana Karolina Holzman s. 163-175
Legenda rejtanowska w "Panu Tadeuszu" Roman Kaleta s. 177-215
Wzmianki o Mickiewiczu i o innych pisarzach w gazetach warszawskich między 9 września 1931 a końcem roku 1833 Alina Kowalczykowa s. 217-224
Dyskurs historii Roland Barthes Zbigniew Kloch (tłum.) Adam Rysiewicz (tłum.) s. 225-236
Historia i fikcja jako sposoby pojmowania Louis O. Mink Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 237-255
Dzieje sztuki i historia Hans Robert Jauss Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 257-290
Struktury narracyjne w historiografii Harald Weinrich Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 291-295
O statusie opozycji narracyjnych Karlheinz Stierle Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 297-299
Narracja i historia J. Hillis Miller Monika Adamczyk (tłum.) s. 301-317
Gibbon : historia powszechna i kształtująca się osobowość Leo Braudy Jadwiga Lekczyńska (tłum.) s. 319-363
"Erotyk staropolski : inspiracje i odmiany", Jadwiga Kotarska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Dorota Gostyńska Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 365-374
"O Julianie Przybosiu : wspomnienia, studia, szkice", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice 1983 : [recenzja] Andrzej Cieński Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Krystyna Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 374-377
"Genologia polska : (wybór tekstów)", wybór, opracowanie i wstęp: Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Warszawa 1983 : [recenzja] Bogumił Pietrasiewicz Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 378-382
"Histoire comparée des littératures de langues européennes", volume III: "Le Tournant du siècle des Lumières 1760-1820 : les Genres en vers des Lumières au romantisme", sous la diréction de Gÿörgi M. Vajda, Budapest 1982 : [recenzja] Zofia Sinko Gÿörgi M. Vajda (aut. dzieła rec.) s. 382-391
O recenzji książki "Literatura popularna - folklor - język" Wiesław Krajka s. 393-395
W sprawie naukowych schwarzcharakterów rodem z baśni... : odpowiedź polemiście Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 396-400
spór o realia "Piłsudskiego" Jana lechonia Ireneusz Opacki s. 400-416
Kiedy Lechoń napisał "Piłsudskiego"? : w odpowiedzi profesorowi Ireneuszowi Opackiemu Józef Adam Kosiński s. 416-426