Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2000, Tom 91, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwie utopie realizmu : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i "Późne lato" Adalberta Stiftera Aneta Mazur s. 5-18
Determinizm w "Lalce" Bolesława Prusa Maciej Gloger s. 19-44
Ahaswerus polski według "Nocy bezsennych" Józefa Ignacego Krasickiego Bogdan Mazan s. 45-73
Ziarno i nić Ariadny - dwa symbole wyjścia z labiryntu historii w kryptopatriotycznych utworach Adama Asnyka i Marii Konopnickiej Barbara Bobrowska s. 75-90
Awers i rewers : dwa odczytania "Między ustami a brzegiem pucharu..." Marii Rodziewiczówny Barbara Szargot s. 90-105
Terminologia krytyczna w portretach literackich Antoniego Sygietyńskiego na podstawie cyklu "Wspólna powieść we Francji" Mariusz Kowalski s. 107-141
Kłopoty z realizmem (nie tylko pozytywistycznym) Anna Martuszewska s. 143-156
Topika morska w poezji Adama Mickiewicza Leszek Zwierzyński s. 157-173
Jeszcze o muzie "Starej Baśni" Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 175-179
Nieznane listy Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki do Stefanii Wekslerowej : 1908-1910 Stanisław Fita s. 181-187
Stanisława Wasylewskiego lwowski scenariusz "Krakowiaków i Górali" (1941) : struktura i geneza koniunkturalnej adaptacji Mieczysław Inglot s. 189-202
"Cyprian Norwid : osoby i listy", Elżbieta Dąbrowicz, Lublin 1997 : [recenzja] Ewa Szczeglacka Elżbieta Dąbrowicz (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Stara i młoda prasa : przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872 : kartki ze wspomnień eksdziennikarza", Walery Przyborowski [?], Julian Kaliszewski [?], przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Dobrosława Świerczyńska, Warszawa 1998 : [recenzja] Bogdan Mazan Julian Kaliszewski (aut. dzieła rec.) Walery Przyborowski (aut. dzieła rec.) Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 208-218
"Pozytywistyczne parabole", Anna Martuszewska, Gdańsk 1997 : [recenzja] Urszula Kowalczyk Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 218-224
"Nowocześni w PRL : Przyboś i Sandauer", Grzegorz Wołowiec, Wrocław 1999 : [recenzja] Sławomir Buryła Grzegorz Wołowiec (aut. dzieła rec.) s. 224-229
"Nowocześni w PRL : Przyboś i Sandauer", Grzegorz Wołowiec, Wrocław 1999 : [recenzja] Wojciech Tomasik Grzegorz Wołowiec (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, pod red. Janusza Sławińskiego, wydanie trzecie, poszerzone i poprawione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998 : [recenzja] Maciej Adamski Maciej Gorczyński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kotkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"The Other Herbert", edited by Bożena Stallcross, [w]: „Indiana Slavic Studies”, vol. 9, 1998 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Bożena Stallcross (aut. dzieła rec.) s. 239-247