Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1984, Tom 75, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konwencje gatunkowe powieści historycznej Kazimierz Bartoszyński s. 3-44
Polska recepcja twórczości pani de Staël w pierwszych dekadach XIX wieku Zofia Sinko s. 45-92
Rozważania nad programem Żagarów Stanisław Bereś s. 93-131
Proza Miłosza Włodzimierz Bolecki s. 133-164
Dialektyka sacrum w poezji Stanisława Grochowiaka Krzysztof Trybuś s. 165-189
Kolęda o turze Helena Kopełuś s. 191-205
Tradycja klasyczna w polskojęzycznej poezji renesansowej a mechanizmy odbioru tej poezji Jerzy Axer s. 207-216
Przekłady polskie "Dystychów" Pseudo-Katona Marek Gubański s. 217-249
Dialogowy pamflet polityczny w Polsce w latach 1767-1775 Edmund Rabowicz s. 251-268
Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie Paul Ricoeur Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 269-286
Interpretacja tekstów metaforycznych metodą Sherlocka Holmesa : twórcze użycie znaków językowych Irena Bellert Teresa Dobrzyńska (tłum.) s. 287-311
Poeci nie są afatykami : parę uwag na temat Jakobsonowskiej konwencji metaforycznej i metonimicznej osi języka Willem G. Weststeijn Teresa Dobrzyńska (tłum.) s. 313-327
Model tekstu : działanie znaczące rozważone jako tekst Paul Ricoeur Janina Falkowska (tłum.) s. 329-354
"Poetyka i poezja : studia i szkice staropolskie", Teresa Michałowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Barbara Falęcka Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Powiastka w Oświeceniu Stanisławowskim", Zofia Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Przemysława Matuszewska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 359-366
"Tułacz polski nad Renem : literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845", Piotr Roguski, indeks oprac. Ewa Maciak, Warszawa 1981 : [recenzja] Jacek Kubiak Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 366-372
"Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym", Włodzimierz Bolecki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Krystyna Jakowska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 372-377
"Polski pseudonim literacki", Dobrosława Świerczyńska, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Ziomek Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 378-383
"Conrad in the nineteenth Century", Ian Watt, Berkeley, Los Angeles 1979 : [recenzja] Wiesław Krajka Ian Watt (aut. dzieła rec.) s. 384-391
W sprawie zagadek "Literatury sowizdrzalskiej" Ludwika Ślęk s. 393-397
Krzysztofa Krasuskiego "Fotel do bujania" Stanisław Dąbrowski s. 397-420
Znowu potwór z Loch Ness, czyli paszkwil Stanisława Dąbrowskiego Krzysztof Krasuski s. 420-424