Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1975, Tom 66, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poeta w ogrodzie : ogród jako motyw ramy renesansowych i barokowych zbiorów poetyckich Maria Eustachiewicz s. 3-38
Widzenie w biały dzień : o "Romantyczności" Mickiewicza Alina Kowalczykowa s. 39-57
Chłopski ruch literacki w dwudziestoleciu międzywojennym Edward Chudziński s. 59-96
Dwa Kleinerowskie schematy budowy dzieła literackiego : uwagi hermeneutyczne - porównania - analizy Stanisław Dąbrowski s. 97-146
Jamb w polskiej poezji : cechy i sposoby realizacji wzorca Lucylla Pszczołowska s. 147-170
Tropami autografów Juliusza Słowackiego Władysław Floryan s. 171-188
"Jeszcze Polska nie zginęła" w propagandzie socjalistycznej Józef Kozłowski s. 189-193, 2
O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych Dorothy L. Sayers Piotr Graff (tłum.) s. 195-216
Alegoria jako interpretacja Morton W. Bloomfield Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 217-235
"Język - naród - kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku", Barbara Otwinowska, redaktor naukowy Jerzy Ziomek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XLIV, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jadwiga Rytlówna, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Jerzy Ziomek, ss. 288 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971", pod redakcją Marii Żmigrodzkiej, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 35, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Zbigniew Osiński, Maria Podraza-Kwiatkowska, Zofia Trojanowicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 268 : [recenzja] Stefan Sawicki Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 239-246
"Wacław Berent, his Life and Work", Joachim T. Baer, nadbitka z „Antemurale”, t. XVIII, Romae 1974, ss. 75-239 : [recenzja] Jerzy Paszek Joachim T. Baer (aut. dzieła rec.) s. 246-253
"Gesellschaft. Literatur. Lesen. Literaturrezeption in theoretischer Sicht", von Manfred Naumann (Leitung und Gesamtredaktion), Dieter Schlenstedt, Karlheinz Barck, Dieter Kliche, Rosemarie Lenzer, Berlin und Weimar 1973, Aufbau-Verlag, ss. 584 : [recenzja] Oskar Czarnik Karlheinz Barck (aut. dzieła rec.) Dieter Kliche (aut. dzieła rec.) Rosemarie Lenzer (aut. dzieła rec.) Manfred Naumann (aut. dzieła rec.) Dieter Schlenstedt (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"Art and Society. Essays in Marxist Aesthetics", Adolfo Sánchez Vázquez, translated by Maro Riofrancos, New York-London 1973, Monthy Review Press, ss. 288 : [recenzja] Stefan Morawski Maro Riofrancos (aut. dzieła rec.) Adolfo Sánchez Vázquez (aut. dzieła rec.) s. 259-268
"Moderne literatuurteorie. Een eksperimentale inleiding", Teun A. van Dijk, Amsterdam 1971, Van Gennep, ss. 162; "Taal, tekst, teken. Bijdragen tot de literatuurteorie", Teun A. van Dijk, Amsterdam 1971, Polak en Van Gennep, ss. 252 : [recenzja] Michał Kaczmarkowski Teun A. van Dijk (aut. dzieła rec.) s. 268-290