Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1953, Tom 44, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa realizmu w literaturze na przykładzie "Krótkiej rozprawy" Reja Kazimierz Budzyk s. 355-389
Walka o realizm w estetyce i krytyce literackiej kraju w latach 1831-1848 : część II Maria Żmigrodzka s. 390-448
Świętoszkowie i Świętoszek Rachmiel Brandwajn s. 449-469
Poglądy estetyczne Hipolita Taine'a Stefan Morawski s. 470-511
Problem genezy polskiego języka literackiego : uwagi polemiczne do artykułów T. Milewskiego oraz W. Taszyckiego Stanisław Rospond s. 512-547
Mysz w gwiazdy policzona, czyli niepozrozumienie filologiczno-astronomiczne Julian Krzyżanowski s. 548-551
Nieznane wiersze Ignacego Krasickiego Mieczysław Klimowicz s. 552-589
Rozkład feudalizmu w Polsce w świetle nieznanej satyry bibliograficznej Roman Kaleta s. 590-654
Ostatnie roczniki "Monitora" (1784-1785) Jadwiga Rudnicka s. 655-670
Z kłopotów filologa : historia jednej koniektury Stanisław Pigoń s. 671-678
"Arianie polscy", Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1952, Wiedza Powszechna, Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe, s. 153, nlb. 3 : [recenzja] Lech Szczucki Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 679-681
"Материалы и исследования по истории русского литературного языка", т. 3, Москва 1953, Изд. Инст. Языкознания Акад. Наук СССР, s. 286 : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 681-695
"Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego", Warszawa, Rocznik 1952, z. 1; 1953, z. 2-3 : [recenzja] Ludmiła Nodzyńska s. 695-698
"Slezský Sborník", Opava, Rocznik 1952, Acta Silesiaca : [recenzja] Michał Witkowski s. 698-701
Teatr Oświecenia w "Pamiętniku Teatralnym" (Warszawa. Rocznik 1952) Janina Pawłowicz s. 701-707
Na marginesie recenzji Czesława Hernasa Konrad Górski s. 708-710
Odpowiedź recenzenta Czesław Hernas s. 710-712
Dyskusja w Polskiej Akademii Nauk nad pracą Instytutu Badań Literackich Irena Kucharska s. 713-722
Redakcja "Pamiętnika Literackiego" we Wrocławiu Kazimierz Budzyk s. 723-724
Do Redaktora "Pamiętnika Literackiego" Henryk Batowski s. 724-725