Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1978, Tom 69, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Julian Klaczko - współtwórca polityki kulturalonej Hotelu Lambert Zofia Trojanowiczowa s. 3-27
Narrator w nowelistyce chłopskiej Adolfa Dygasińskiego Alicja Wysokińska s. 29-52
Juliusz Kaden-Bandrowski wobec narracji młodopolskiej Krystyna Jakowska s. 53-74
Czy tylko katastrofizm? : o przedwojennej poezji Czesława Miłosza Aleksander Fiut s. 75-112
Początki wiersza nieregularnego w Polsce Lucylla Pszczołowska s. 113-129
Wprowadzenie do opisu wyliczenia jako zasady budowy tekstu Maciej Grochowski s. 131-147
Teksty kolędowe z pierwszej połowy XVI zapisane w inkunabule bernardynów krakowskich : czy "scenariusz" żakowskich igr bożonarodzeniowych? Wiesław Wydra s. 149-171
O albumie Moszyńskiego, o "sonetach" i o wierszu Mickiewicza "Do M***" : na marginesie propozycji Siemiona Łandy Czesław Zgorzelski s. 173-189
Klucz do zachodnioeuropejskiego romantyzmu? Henry H. H. Remak Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 191-202
Formy wyobraźni romatycznej Meyer H. Abrams Piotr Graff (tłum.) s. 203-227
Duch romantyzmu Claude Roy Joanna Arnold (tłum.) s. 229-242
Statek pijany : element rewolucyjny w romantyzmie Northrop Frye Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 243-260
Internalizacja romansu poszukiwań w angielskiej poezji romantycznej Harald Bloom Maria Bożena Fedewicz (tłum.) s. 261-285
Romantyzm a świadomość nowoczesna Wilhelm Emrich Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 287-305
Struktura intencjonalna obrazu romantycznego Paul de Man Alberta Labuda (tłum.) s. 307-319
Osobowość w wymiarze czasowym : metafora i poezja romantyczna Cyrus Hamlin Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 321-344
Labirynt Marianne Thalmann Andrzej Sąpoliński (tłum.) s. 345-374
"Literatura staropolska w kontekście europejskim : (związki i analogie) : materiały konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom komparatystyki (27-29 X 1975)", pod redakcją Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Janusz Tazbir Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 375-381
"Rzecz czarnoleska", Wiktor Weintraub, Kraków 1977 : [recenzja] Ludwika Ślęk Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 381-386
"Les sciences humaines et la pensée occidentale", t. VII, Georges Gusdorf, Paris 1976 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Georges Gusdorf (aut. dzieła rec.) s. 386-396
"Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895)", Anna Martuszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Tadeusz Żabski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 397-405
"Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski : teoria i praktyka", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1975 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 405-410
"Czasopisma studenckie w Polsce (1971-1976)", pod redakcją Andrzeja K. Waśkiewicza, indeksy zestawiła Anna Sobecka, Warszawa 1977 : [recenzja] Stanisław Bereś Anna Sobecka (aut. dzieła rec.) Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 410-420