Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1960, Tom 51, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan badań nad polska poezją polityczną z lat 1788-1795 Roman Kaleta s. 317-360
Słowacki jako poeta aluzji literackiej Konrad Górski s. 361-375
Dialektyka historii w polemice między Słowackim a Krasińskim Maria Janion s. 377-429
Poetyka w świetle językoznawstwa Roman Jakobson Krystyna Pomorska (tłum.) s. 431-473
O stylistycznej interpretacji składni Wojciech Górny s. 475-500
Żeromsciana w archiwach Polski carskiej [praca jest przekładem z języka rosyjskiego] Wiwiana Witt s. 501-521
"Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI-XVII w.)", Jerzy Śliziński, Wrocław-Warszawa 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 186, 1 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 523-528
"Wybór pism", Łukasz Opaliński, opracował Stanisław Grzeszczuk, Wrocław-Kraków 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 172, s. CLXVIII, 328, 2 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) Łukasz Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 529-539
"Die Brüder Załuski und ihre Beziehungen zu Gelehrten in Deutschland und Danzig. Studien zur polnischen Frühaufklärung", Heinz Lemke, Berlin 1958, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, Herausgegeben von der historischen Abteilung des Instituts für Slavistik und der Arbeitsgrupe für Geschichte der slawischen Völker am Institut für Geschichte, Band II, s. X, 192 : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Heinz Lemke (aut. dzieła rec.) s. 539-544
"Ludzie Oświecenia o języku i stylu", t. 1-3, opracowały Zofia Florczak i Lucylla Pszczołowska, pod redakcją Marii Renaty Mayenowej, Warszawa 1958, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 544-549
"Mickiewiczowskie «powinowactwa z wyboru»", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1957, Instytut Wydawniczy PAX, s. 664 + 20 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Witkowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 549-564
"Dziennik podróży do Tatrów", Seweryn Goszczyński, opracował Stanisław Sierotwiński, Wrocław-Kraków 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 170, s. CXXVII, 337, 3 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Inglot Seweryn Goszczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 565-570
"Tadeusz Żeleński (Boy)", Andrzej Stawar, Warszawa 1958, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 368 : [recenzja] Zbigniew Żabicki Andrzej Stawar (aut. dzieła rec.) s. 570-580
Sesja naukowa ku czci Juliusza Słowackiego 25-28 listopada 1959 Alina Witkowska s. 581-598
Wiktor Hahn (9 września 1871 - 2 listopada 1959) [nekrolog] Zdzisław Libera s. 599-604