Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2003, Tom 94, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miłość cienia : interpretacja mitu o Narcyzie w erotyku "Do Kasie" i rękopisu Zamoyskiego Katarzyna Zimek s. 5-26
Szmery i trzaski w "Panu Tadeuszu" Maria Cieśla-Korytowska s. 27-50
"Modlitwa" Cypriana Norwida Piotr Chlebowski s. 51-64
Skamandryckie zmagania ze spuścizną literacką Wyspiańskiego : Lechoń - Słonimski - Wierzyński Magdalena Sadlik s. 65-81
"Przymierze" Zofii Kossak jako apokryficzne dzieje Abrahama Dariusz Bawoł s. 83-98
Mit fantastyczny w "Pornografii" Witolda Gombrowicza Małgorzata Kacik s. 99-115
Szatan, Bóg i Mesjasz : o "Sarnie" Juliana Stryjkowskiego Ireneusz Piekarski s. 117-132
"Inżynier dusz ludzkich" w muzeum literatury dawnej : nad książką Heleny Bobińskiej "Soso" Krzysztof Obremski s. 133-164
Słowo ludzkie i słowo boskie : znaczenia i układy motywów w "Braciach Karamazow" Fiodora Dostojewskiego Przemysław Pietrzak s. 165-192
Mityczni bogowie natury w literaturze staropolskiej Cezary K. Święcki s. 193-209
Kupiec przed polskim sądem : uwagi i komentarze do "Kupca" Mikołaja Reja Anna Kochan s. 211-223
Jan Kochanowski i Agostino Steuco : uwagi na marginesie fraszki "O Łazarzowych księgach" Jacek Sokolski s. 225-229
Kłopot z "Herostratesem" Wacław Lewandowski s. 231-238
"Pokolenie klęski 1812 roku : o Antonim Malczewskim i odludkach", Danuta Zawadzka, Warszawa 2000 : [recenzja] Dorota Siwicka Danuta Zawadzka (aut. dzieła rec.) s. 239-244
"Sztuka pisania : o liście polskim w wieku XIX", pod red. Jolanty Sztachelskiej i Elżbiety Dąbrowicz, Białystok 2000 : [recenzja] Agnieszka Bąbel Elżbieta Dąbrowicz (aut. dzieła rec.) Jolanta Sztachelska (aut. dzieła rec.) s. 244-248
"Naturalistyczne dramaty", Gabriela Matuszek, Kraków 2001 : [recenzja] Katarzyna Sadkowska Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Gombrowicz i nadliteratura", Michał Głowiński, Kraków 2000 : [recenzja] Maciej Zweiffel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"Miłosz", Andrzej Zawada, Wrocław 1996; "Kisiel", Mariusz Urbanek, Wrocław 1997; "Gałczyński", Kira Gałczyńska, Wrocław 1998; "Giedroyc i „Kultura”", Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1999; "Schulz", Jerzy Jarzębski, Wrocław 1999; "Leśmian", Piotr Łopuszański, Wrocław 2000; "Boy-Żeleński", Henryk Markiewicz, Wrocław 2001; "Herbert", Jacek Łukasiewicz, Wrocław 2001; "Różewicz", Zbigniew Majchrowski, Wrocław 2002 : [recenzja] Alicja Szałagan Kira Gałczyńska (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Mariusz Urbanek (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) Piotr Łopuszański (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 255-263
"Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku", Tomasz Mizerkiewicz, Poznań 2001 : [recenzja] Marzena Walińska Tomasz Mizerkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 263-271
"Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen : Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.-20. März 1997", hrsg. Reinhard Ibler, Frankfurt am Main 2000 : [recenzja] Krystyna Jakowska Reinhard Ibler (aut. dzieła rec.) s. 271-273
"Anthropoetics", IX, no 1, 2003, Spring Andrzej Skrendo Eric Gans (aut. dzieła rec.) s. 275-278