Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1962, Tom 53, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w latach 1886-1944 Bronisław Nadolski s. 3-25
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w latach 1946-1950 Eugeniusz Sawrymowicz s. 26-34
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w latach 1950-1956 Edmund Jankowski s. 35-49
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w latach 1957-1961 Ryszard Wojciechowski s. 50-65
"Pamiętnik Literacki" i jego dzieje Julian Krzyżanowski s. 66-78
Ludomił German (1851-1920) Piotr Grzegorczyk s. 79
Józef Kallenbach (1861-1929) Józef Mikołajtis s. 80-83
Tadeusz Pini (1872-1937) Jadwiga Suchodolska s. 84-88
Wilhelm Bruchnalski (1859-1938) Władysław Szyszkowski s. 89-94
Ludwik Bernacki (1882-1939) Julian Krzyżanowski s. 95-97
Ignacy Chrzanowski (1866-1940) Józef Spytkowski s. 98-100
Wacław Borowy (1890-1950) Leon Płoszewski s. 101-103
Aleksander Semkowicz (1885-1954) Piotr Grzegorczyk s. 104
Marceli Poznański (1893-1956) Piotr Grzegorczyk s. 105
Juliusz Kleiner (1886-1957) Stefania Skwarczyńska s. 106-113
Leopold Staff (1878-1957) Piotr Grzegorczyk s. 114-115
Zygmunt Sitnicki (1896-1958) Edmund Jankowski s. 116-119
Tadeusz Mikulski (1909-1958) Wanda Roszkowska s. 120-123
Zofia Niesiołowska-Rothertowa (1903-1959) Piotr Grzegorczyk s. 124
Wiktor Hahn (1871-1959) Zdzisław Libera s. 125-127
Edward Woroniecki (1886-1960) Piotr Grzegorczyk s. 128
Wojciech Górny (1932-1961) Stanisław Kajetan Papierkowski s. 129-131
Szczytowe osiągnięcia literatury staropolskiej Roman Pollak s. 133-149
Europejski charakter literatury polskiego Oświecenia Zdzisław Libera s. 151-164
Romantyzm polski Julian Krzyżanowski s. 165-185
Literatura okresu pozytywizmu w perspektywie polskiej i światowej Henryk Markiewicz s. 187-200
Literatura polska lat 1890-1939 w kontekście europejskim Kazimierz Wyka s. 201-225
Adama Mickiewicza listy nie objęte ostatnim wydaniem książkowym s. 227-252
Listy Aleksandra Chodźki do Adama Mickiewicza s. 253-294
Oddział Krakowski (1920) Tadeusz Bujnicki Stanisław Pigoń s. 295-299
Oddział Lubelski (1921) Danuta Zamącińska s. 299-302
Oddział Poznański (1922) Ludwik Mikusiński s. 302-306
Oddział Wileński (1928) Bronisław Nadolski s. 306-311
Oddział Łódzki (1930) Stanisław Borowkin s. 311-315
Oddział Wrocławski (1946) Mieczysław Inglot s. 315-317
Oddział Toruński (1946) Bronisław Nadolski s. 317-323
Oddział Gdański (1947) Kazimierz Chruściński s. 323-325
Oddział Katowicki (1950) Barbara Łopatkówna s. 326-328
Oddział Olsztyński (1950) Jadwiga Lindner s. 328-332
Oddział Kielecki (1951) Andrzej Kozłowski s. 332-333
Oddział Siedlecki (1951) Stanisław Rutkowski s. 333-336
Oddział Szczeciński (1953) Antoni Jaworski s. 336-337
Oddział Opolski (1955) Urszula Dembska-Krauze s. 337-339
Oddział Białostocki (1955) Zygmunt Piszczkowski s. 339-340
Oddział Rzeszowski (1956) Czesława Szeleta s. 340-342
Oddział Koszaliński (1956) Andrzej Kozłowski s. 342
Oddział Częstochowski (1956) Józef Mikołajtis s. 343-347
Oddział Cieszyński (1959) Franciszek Zahradnik s. 347-348
Oddziały założone w latach 1960-1961 Andrzej Kozłowski s. 348-350
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-1961 : wybór bibliograficzny s. 351-363