Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1911, Tom 10, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hieronim Morsztyn i jego rękopiśmienna spuścizna : (dokończenie) Maria Dynowska s. 1-31
Spis ocenionych książek, rozpraw i artykułów. s. 7-8
Tomasz Corneille i Franciszek Zabłocki Wiktor Hahn s. 32-52
Romantyzm a krytyka dzisiejsza w Anglii : (dokończenie) Roman Dyboski s. 53-78
Korespondencya ks. Alojzego Osińskiego Stefan Vrtel-Wierczyński s. 79-97
Data napisania wiersza Mickiewicza "Do przyjaciół"? Aleksander L. Pogodin s. 97-98
Przyczynek do genezy "Beatrix Cenci" Juliusz Kleiner s. 99-103
Czy "Dolina Klöntal" i "Ermenouville" są utworami Krasińskiego? Jan Czubek s. 103-105
Listy Zygmunta Krasińskiego do Stanisława Koźmiana Ludwik Bernacki s. 106-137
"Lata uniwersyteckie Mickiewicza", Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", 1910, z. II-III ; "Mickiewicz w Kownie", Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", 1911, z. I ; "Mickiewicz w świetle nieznanych pism", Maryan Szyjkowski, "Biblioteka warszawska", 1910, z. IV-VI ; "Mickiewicz w świetle nieznanych pism", Manfred Kridl, "Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa naukowego warszawskiego", R. III, 1910, z. 6 : [recenzja] Józef Ujejski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 138-158
"Pisma po raz pierwszy edycyą książkową objęte", Maurycy Mochnacki, wyd. i przedm. poprzedził Artur Śliwiński, Lwów 1910 : [recenzja] Stanisław Wasylewski Maurycy Mochnacki (aut. dzieła rec.) Artur Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 158-180
Pieśni polsko-ruskie Aleksander Brückner s. 181-197
Wiersz w "Panu Tadeuszu" Stanisław Turowski s. 198-209
Fragmenty "Beniowskiego" Juliusz Kleiner s. 210-238
Mieczysław Romanowski i przedzgonne chwile romantyzmu polskiego Julia Dicksteinówna s. 239-268
Piosenka polska śród ludu rosyjskiego Franciszek Krček s. 269-270
Notatki do korespondencyi A. Mickiewicza Marian Reiter s. 270-276
Przyczynki do twórczości Jana Nepomucena Kamińskiego, Dominika Jakubowicza i Szczęsnego Starzewskiego Wiktor Hahn s. 276-281
Niezabitowski o Józefie Korzeniowskim Bronisław Czarnik s. 281-285
Bruno Bielawski Karol Estreicher s. 285-297
Listy Zygmunta Krasińskiego do Stanisława Koźmiana : (ciąg dalszy) s. 298-395
"Catechismus", wyd. Franciszek Pułaski, Kraków 1910 ; "Joachima Bielskiego Pieśń nowa o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną i Bartosza Paprockiego Odpowiedź", wyd. Jan Czubek, Kraków 1910 ; "Pisma Jana Dzwonowskiego (1608-1625), wyd. Karol Badecki, Kraków 1910 ; "Walna Wyprawa do Wołoch ministrów na wojnę (1617 r.)", wyd. Karol Badecki, Kraków 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Badecki (aut. dzieła rec.) Joachim Bielski (aut. dzieła rec.) Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Jan Dzwonowski (aut. dzieła rec.) Bartosz Paprocki (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 396-399
"Piotra Zbylitowskiego przygana wymyślnym strojom białogłowskim (1600 r.)", wyd. Karol Badecki, Lwów 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Badecki (aut. dzieła rec.) Piotr Zbylitowski (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Iz istorii russkoj dramy. Szkolnyja diejstwa XVII-XVIII w. i teatr Jezuitow", W. J. Riezanow, Moskwa 1910 ; "K istorii russkoj dramy. Ekskurs w obłast' teatra Jezuitow", W. J. Riezanow, Nieżin 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner W. J. Riezanow (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Beatrix Cenci", Juliusz Słowacki, [tł.] František Kvapil, Praga 1910 : [recenzja] Jan Magiera František Kvapil (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Wpływ "transfiguracyi" Słowackiego w r. 1842/3 na nową koncepcyę bohaterstwa w "Ks. Marku" i "Śnie srebrnym Salomei"", Romuald Koppens, 1910 : [recenzja] Wiktor Hahn Romuald Koppens (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"Z epoki Mickiewicza", Władysław Bełza, Lwów 1911 : [recenzja] Józef Kallenbach Władysław Bełza (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"Fra Luigi da Carmagnola (1857-1859)", Attilio Begey, Torino 1910 : [recenzja] Franciszek Rawita Gawroński Attilio Begey (aut. dzieła rec.) s. 405-407
"Bohdan Zaleski do upadku powstania listopadowego 1802-1831. Życie i poezya. Karta z dziejów romantyzmu polskiego", Józef Tretiak, Kraków 1911 : [recenzja] Stanisław Turowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 407-414
"Bibliografia Polska", T. XXIII, Karol Estreicher, Kraków 1909-1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 414-416
Pieśni polsko-ruskie : (dokończenie) Aleksander Brückner s. 417-444
Przyczynki do genezy "Dziadów" wileńskich Wilhelm Bruchnalski s. 445-469
Karta z "Rozmyślania o życiu Pana Jezusa" Ludwik Bernacki s. 470-477
W sprawie źródeł komedyi Franciszka Zabłockiego Wiktor Hahn s. 478-479
Pochodzenie wyrazu "romantyzm" i ewolucya jego znaczenia Aleksander Łucki s. 479-488
Przyczynki do twórczości Jana Nepomucena Kamińskiego. II Wiktor Hahn s. 488-489
Listy Zygmunta Krasińskiego do Stanisława Koźmiana : (ciąg dalszy). s. 490-541
"Biernata z Lublina Ezop", wyd. Ign. Chrzanowski, Kraków 1910 : [recenzja] Adam Fischer Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 542-549
"Kazimierza Brodzińskiego Nieznane poezye", wyd. z rękopisów Aleksander Łucki, Kraków 1910 ; "Kazimierza Brodzińskiego Nieznane pisma prozą", wyd. z rękopisów Aleksander Łucki, Kraków 1910 ; "Młodość Kazimierza Brodzińskiego", Aleksander Łucki, Kraków 1910 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 549-556
"Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Stanisław Pigoń, Kraków 1911 : [recenzja] Józef Ujejski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 556-557
"O księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza", Stanisław Pigoń, Kraków 1911 : [recenzja] Józef Ujejski Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 557-563
Przegląd najnowszych prac o Słowackim : (R. 1909) (VII) Wiktor Hahn s. 563-573
"Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce", T. XI-XII, 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 573-588