Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1955, Tom 46, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rok 1905 w twórczości Marii Konopnickiej Alina Brodzka s. 1-53
"Lata spiskowe" Lenartowicza Jan Nowakowski s. 54-89
Z zagadnień kształcenia się realizmu w twórczości Adama Mickiewicza : okres pobytu poety w Odessie Sergiusz Sowietow Tymoteusz Karpowicz (tłum.) s. 90-137
W sprawie dodatków do "Bogurodzicy" Jerzy Woronczak s. 138-143
Modernizacja pisowni w tekstach z pierwszej poł. XIX w. Irena Klemensiewicz-Bajerowa s. 144-158
W sprawie polskiego sylabotonizmu Jerzy Woronczak s. 159-170
"Pieśń o Wiklefie" i jej zapomniana melodia Jerzy Zathey s. 171-187
Zagadka wydania "Monachomachii" Henryk Barycz Tadeusz Mikulski s. 188-196
Nad rękopisami "Marii" Wacław Kubacki s. 197-211
Nieznany list Słowackiego Witold Billip s. 212-214
Pamiątkowa tablica ku czci Juliusza Słowackiego w krakowskim kościele św. Anny Karol Lewicki s. 215-221
Jeszcze o bibliotece Bolesława Prusa Tadeusz Brzostowski s. 222-235
"Wybór pism", Biernat z Lublina, opracował Jerzy Ziomek, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 149, s. CXI, 1 nlb., 224 : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 236-251
"Dworzanin polski", Łukasz Górnicki, opracował Roman Pollak, Wrocław 1954, wydanie drugie, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 109, s. CXXXIII, 1 nlb., 517 : [recenzja] Janusz Pelc Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"Z dziejów produkcji, handlu i kultury książki w Poznaniu u schyłku XVI w. (1570-1595)", Czesław Pilichowski, Przegląd Zachodni, Poznań, 1953, IX, nr 11-12, s. 644-686, odbitka : [recenzja] Wojciech Krajewski Czesław Pilichowski (aut. dzieła rec.) s. 255-261
"Pisma wszystkie", t. 1-2, Stanisław Trembecki, opracował Jan Kott, Warszawa 1953, wydanie krytyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. CIII, 1 nlb., 346, 2 nlb., 1 k. erraty, 15 ilustracji; 371, 5 nlb., 17 ilustracji : [recenzja] Tadeusz Mikulski Jan Kott (aut. dzieła rec.) Stanisław Trembecki (aut. dzieła rec.) s. 261-269
"Jan z Tęczyna", Julian Ursyn Niemcewicz, opracował Jan Dihm, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 150, s. CVIII, 414, 2 nlb. : [recenzja] Zdzisław Najder Jan Dihm (aut. dzieła rec.) Julian Ursyn Niemcewicz (aut. dzieła rec.) s. 269-276
"Bibliografia" [dzieł Juliusza Słowackiego i prac o nim], Wiktor Hahn, w wyd.: "Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, pod redakcją Juliusza Kleinera, Wrocław 1952-1954, wyd. 2, t. 1-5, 14, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 276-283
"Listy zebrane", Eliza Orzeszkowa, pod redakcją Jana Baculewskiego, tom 1, do redaktorów i wydawców: Józefa Sikorskiego, Gebethnera i Wolffa, Franciszka Salezego Lewentala, Wacława Makowskiego, Erazma Piltza, Stanisława Posnera, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 419, 1 nlb., 1 l. erraty, tablic 8 : [recenzja] Jan Józef Lipski Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 284-293
"Русская народная драма XVIII-XX веков. Тексты прес и описания представлений", редакция, вступительная статьа и комментарии П. Н. Беркова, Москва 1953, s. 355 : [recenzja] Ryszard Górski П. Н. Берков (aut. dzieła rec.) s. 293-298
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN w dniu 1 kwietnia 1955 Krystyna Leśniewska s. 299-300
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN w dniu 27 maja 1955 Irena Kucharska s. 300-303