Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1979, Tom 70, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opis przedwojennej twórczości Witolda Gombrowicza Włodzimierz Bolecki s. 3-32
W klasie tańca u Gombrowicza Zdzisław Łapiński s. 33-44
"Pornografia" - próba stworzenia nowego języka Jerzy Jastrzębski s. 45-94
Egotyzm i egzotyzm : o "Dzienniku" Gombrowicza Andrzej Sulikowski s. 95-114
Krytyczna działalność powieściopisarza : o krytyce literackej Teodora Parnickiego w latach 1928-1939 Krzysztof Dybciak s. 115-151
Krucjata Lukácsa przeciw awangardzie Stefan Morawski s. 153-184
Jak jest zbudowana "Uroda na czasie" Leopolda Buczkowskiego Maria Indykówna s. 185-203
Zagadnienie spójności tekstu "Kąpieli w Lucca" Leopolda Buczkowskiego Andrzej Gołąb s. 205-218
Korespondencja Stanisława Herakliusza Lubomirskiego z Ludwikiem XIV, z lat 1674-1678 Krystyna Stasiewicz s. 219-225
Nieznana publikacja drugiej redakcji ody "Do wąsów" Franciszka Dionizego Kniaźnina Halina Kosienkowska s. 227-234
"Towarzystwo warszawskie" : Baronowa X. Y. Z. i... inni Dobrosława Świerczyńska s. 235-259
Z dziejów przyjaźni Gabrieli Zapolskiej i Stanisława Rzewuskiego Zygmunt Markiewicz s. 261-269
Teoria gatunków : (wybrane fragmenty) Klaus W. Hempfer Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 271-305
O pochodzeniu gatunków Tzvetan Todorov Alberta Labuda (tłum.) s. 307-321
Problemy typologii i klasyfikacji tekstów użytkowych Horst Belke Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 323-346
Układ "Dzieł wszystkich" Juliusza Słowackiego w ossolińskim wydaniu wrocławskim (1952-1975) Konrad Górski s. 347-351
Problematyka edytorska "Króla-ducha" i edycja poematu w "Dziełach wszystkich" Juliusza Słowackiego Marian Tatara s. 351-361
Edytor jako współtwórca tekstu literackiego Stanisław Makowiecki s. 362-365
"Z Mickiewiczem na Krymie", Wacław Kubacki, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Tuczyński Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 366-374
"Wspomnienia więźnia", Henryk Kamieński, przełożyła z francuskiego Helena Devechy, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Władimir A. Djakow Helena Devechy (aut. dzieła rec.) Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) Hanna Burkhardt (tłum.) s. 375-383
"Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej komedii” do II wojny światowej", Michał Masłowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Maria Prussak Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 383-389
"Dzieło literackie jako źródło historyczne", pod redakcją Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Piotr Stasiński Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 390-393
"The Theory of Literary Criticism : a Logical Analysis", J. M. Ellis, Berkeley-Los Angeles-London 1975 : [recenzja] Wiesław Krajka J. M. Ellis (aut. dzieła rec.) s. 393-403
Odpowiedź mojemu monografiście Jerzy Kwiatkowski s. 405-408
O adiustacji przekładu tekstu H. Blooma Maria Bożenna Fedewicz s. 409-410
W odpowiedzi na list dr Danuty Danek Bogdan Zakrzewski s. 410-411