Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1963, Tom 54, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się i źródła polskiej doktryny teatralnej w latach 1765-1767 Mieczysław Klimowicz s. 1-24
Heroikomiczna geneza "Eugeniusza Oniegina" i "Pana Tadeusza" : część 2 : młody Puszkin i młody Mickiewicz Karel Krejčí Andrzej Sieczkowski (tłum.) s. 25-44
Roman Pilat z perspektywy dwóch pokoleń Tadeusz Ulewicz s. 45-60
Quasi-sądy a dzieło literackie Jerzy Pelc s. 61-79
Wokół nauki o stylach w jezuickich retorykach Bronisław Nadolski s. 81-89
Z zagadnień edytorstwa oświeceniowego Franciszek Pepłowski s. 91-115
Ostatnio zidentyfikowane przekłady powieści francuskich w Polsce w. XVIII Jadwiga Rudnicka s. 117-126
Mickiewicz jako korektor "Sonetów wojennych" Stefana Garczyńskiego Zdzisław Szeląg s. 127-131
Z dziejów polskiej terminologii literatury pierwszej połowy XIX wieku Antonina Bartoszewicz s. 133-180
Archiwum gorzeńskie - rękopisy Emila Zegadłowicza Kornel Szymanowski s. 181-184
"Z ogniw życia i literatury. Rozprawy", Stanisław Pigoń, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, s. 476, 4 nlb. + 7 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Stefan Treugutt Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Poezje", Daniel Naborowski, opracował Jan Dürr-Durski, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 298, 2 nlb. : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Daniel Naborowski (aut. dzieła rec.) s. 190-196
"Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu. 1582-1584", Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 'Sierotka', opracował Leszek Kukulski, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 254, 6 nlb. + 9 wklejek ilustr. i 1 mapka : [recenzja] Stanisław Drewniak Marian Kaczmarek Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Kazimierz Kontrym. Towarzystwo Szubrawców. Dwa studia", Zdzisław Skwarczyński, Łódź 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, Nr 48, s. 226 : [recenzja] Alina Witkowska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Kazimierz Brodziński jako historyk literatury", Rościsław Skręt, Warszawa-Kraków 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Numer 3, redaktor naukowy Stanisław Pigoń, s. 150, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 206-211
"Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818-1830. Antologia", Witold Billip, redaktor naukowy Maria Żmigrodzka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 396 : [recenzja] Maria Dernałowicz Witold Billip (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza", Władysław Studencki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Języka i Literatury, s. 196 + 4 wklejki ilustracyjne : [recenzja] Lesław Eustachiewicz Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten", t. 1-2, Wolfgang Steinitz, Berlin 1955-1962, Akademie-Verlag, Deutsche Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche Volkskunde, 4, s. XLIV, 499; s. XLII, 630 + 32 tablice : [recenzja] Czesław Hernas Wolfgang Steinitz (aut. dzieła rec.) s. 217-224
"Flaubert", Borys Reizow, przełożył Jerzy Jędrzejewicz, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 528, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Michno Jerzy Jędrzejewicz (aut. dzieła rec.) Borys Reizow (aut. dzieła rec.) s. 224-231
"Bauformen des Erzählens", Eberhard Lämmert, Stuttgart 1955, J. B. Mezlersche Verlagsbuchhandlung, s. 296 : [recenzja] Maria Jasińska Eberhard Lämmert (aut. dzieła rec.) s. 231-236
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 1962 Andrzej Kozłowski s. 237-244
II Konferencja Teoretyczna Pomocniczych Pracowników Polonistyki, Toruń, 8-13 lutego 1963 Jerzy Speina s. 244-253
Stefania Knispel-Wróblowa (22 XI 1911 - 2 II 1963) : wspomnienie Kazimierz Budzyk s. 255-257
Odpowiedź na recenzję K. Budzyka Marian Golias s. 259-262
Odpowiedź recenzenta Kazimierz Budzyk s. 262-263