Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1964, Tom 55, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska proza powojenna Stefan Żółkiewski s. 329-348
Powieść polityczna - powieść o polityce Jerzy Ziomek s. 349-366
Pokolenie "pryszczatych" Alicja Lisiecka s. 367-391
O tendencjach rozwojowych współczesnej prozy polskiej Zbigniew Żabicki s. 393-451
Droga pisarska Tadeusza Brezy Włodzimierz Maciąg s. 453-468
Realizm otwarty : poszukiwanie i wybór Alina Brodzka s. 469-499
Polska poezja klasyczna po roku 1956 Ryszard Przybylski s. 501-538
Autentyzm poszukiwania : uwagi o literaturze dramatycznej XX-lecia Stefan Treugutt s. 539-560
Z ineditów Władysława Broniewskiego s. 561-566
Z brulionów Leona Kruczkowskiego s. 567-577
K. I. Gałczyńskiego dwa listy do redaktora "Przekroju" s. 579-583
"Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju)", Jacek Trznadel, Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 10, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 374, 6 nlb. : [recenzja] Michał Głowiński Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 585-597
"Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka", Michał Głowiński, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego: Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 9, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 274, 2 nlb. : [recenzja] Jan Józef Lipski Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 598-610
"Terminowania. Szkice literackie. 1932-1962", Wacław Kubacki, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 488 : [recenzja] Hanna Kirchner Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 610-616
"Stanowiska wobec...", Artur Sandauer, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 124 + 2 nlb. : [recenzja] Piotr Kuncewicz Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 616-618
"Przepowiednie i wspomnienia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 360, 4 nlb. : [recenzja] Maryla Hopfinger Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 618-621
"Tradycja, styl, obyczaj. Szkice krytyczne", Zbigniew Żabicki, Warszawa 1963, Książka i Wiedza, s. 512, 4 nlb. : [recenzja] Zenon Skuza Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 621-624
"Opinie i wróżby. Proza i krytyka polska dnia bieżącego", Włodzimierz Maciąg, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 238, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Bajdor Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 624-628
III Konferencja Teoretycznoliteracka Pomocniczych Pracowników Naukowych Polonistyki (Ustronie, 29 stycznia - 3 lutego 1964) Eugeniusz Czaplejewicz s. 629-639