Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1923, Tom 20, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O metodę estetycznego rozbioru dzieł literackich Eugeniusz Kucharski s. 1-39
Powstanie epopei Ryszard Ganszyniec s. 39-63
Wiersz w "Bajkach i przypowieściach" Krasickiego Juliusz Kleiner s. 63-70
Ze studjów nad artyzmem "Ballad i Romansów" Mickiewicza Anna Chorowiczowa s. 70-93
Mickiewicz i Szekspir Henryk Życzyński s. 94-109
Norwida przekład ody Horacego "Ad Pompeium" Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa s. 109-125
Próba kanonu wydawniczego w zastosowaniu do zbiorowej edycji "Dzieł wszystkich" Mickiewicza Wilhelm Bruchnalski s. 126-154
Składniki średniowieczne w poezji Andrzeja Krzyckiego Ryszard Ganszyniec s. 155-160
Criciana Ryszard Ganszyniec s. 160-169
Kilka słów o kompozycji "Satyra" Jana Kochanowskiego Stanisław Zetowski s. 169-172
K. Brodziński jako naśladowca Matthissona Juliusz Kleiner s. 172-174
Źródła artykułu K. Brodzińskiego "O pieśniach ludu niemieckiego i angielskiego" (1819) i zawarte w nim przekłady poezyj Herdera i Goethego Zofia Ciechanowska s. 174-183
K. Brodzińskiego przekład ballady morlackiej Goethego Zofia Ciechanowska s. 183-186
Z nieznanej korespondencji K. Brodzińskiego Bronisław Gubrynowicz s. 186-189
Nieznana recenzja przekładu "Fausta" Klingemanna (1819) Zofia Ciechanowska s. 189-191
Niektóre źródła uwag Mickiewicza nad "Jagiellonidą" Henryk Życzyński s. 191-194
Najdawniejszy, nieznany przekład "Dziadów" wileńskich na język niemiecki Stanisław Łempicki s. 194-213
Przyczynki Mickiewiczowskie. I. Poprawki do chronologii listów Mickiewicza i Towiańskiego (z lat 1841-7) ; II. Przekłady z Emersona w t. zw. "Zdaniach Mickiewicza do A. Chodźki ; III. Tytuły "Prelekcyj" Mickiewicza ; IV. Niemiecka slawistka o "Prelekcjach" Leon Płoszewski s. 213-221
Analiza retoryczna mowy Sieniawskiego w "Janie Bieleckim" Słowackiego Zdzisław Żygulski s. 221-226
"Życia kwiaty" w "Przedświcie" Julian Krzyżanowski s. 226-229
Raporty szpiegów o szesnastoletnim Zygmuncie Krasińskim Józef Ujejski s. 229-231
Z nieznanej puścizny Mieczysława Romanowskiego Bronisław Gubrynowicz s. 231-241
Z nieznanych autografów Lenartowicza Juliusz Kleiner s. 241
Wyspiański i Ibsen Henryk Życzyński s. 242-245
Komizm Eugeniusz Kucharski s. 246-252
"W sprawie uzasadnienia poetyki czystej", Zygmunt Łempicki, Lwów 1921 : [recenzja] Juliusz Balicki Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"O wzruszeniu lirycznem", Ludwik Skoczylas, Kraków 1922 : [recenzja] Zenon Alexandrowicz Ludwik Skoczylas (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Zasadnicze problemy współczesnego językoznawstwa", Zygmunt Łempicki, Lwów 1921 : [recenzja] Zenon Alexandrowicz Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Renesans, oświecenie, romantyzm", Zygmunt Łempicki, Warszawa-Lwów 1923 : [recenzja] Juliusz Kleiner Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 264-268
"Kultura włoska wieków średnich w Polsce", Jan Ptaśnik, Warszawa 1922 : [recenzja] Stanisław Łempicki Jan Ptaśnik (aut. dzieła rec.) s. 268-273
"Der Trivialroman des 18 Jahrhunderts und der romantische Roman. Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Geheimbundsmystik", Marianne Thalmann, Berlin 1923 : [recenzja] Juliusz Kleiner Marianne Thalmann (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Historja Aleksandra w tłumaczeniu Leonarda Bonieckiego z r. 1510", wydał z rękopisu Mirosław Z. Przegonia Kryński, Warszawa 1914, "Prace Filologiczne", t. IX, 1920 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Leonard Boniecki (aut. dzieła rec.) Mirosław Z. Przegonia Kryński (aut. dzieła rec.) s. 275-277
""Goffred" Tassa-Kochanowskiego", Roman Pollak, Poznań 1922 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 277-283
"Ignacy Krasicki", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1922 : [recenzja] Juliusz Kleiner Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 283-286
"Myszeidos Pieśni X", Krasicki, wyd. i wstępem opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów-Warszawa 1922 : [recenzja] Stanisław Łempicki Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Antoni Malczewski. Poeta i poemat", Józef Ujejski, Warszawa 1921 ; "Marja", Antoni Malczewski, oprac. Józef Ujejski, Kraków : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Antoni Malczewski (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 289-306
"Grażyna", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów 1922 ; "Konrad Wallenrod", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów 1922 : [recenzja] Henryk Życzyński Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 306-308
"O "Konfederatach Barskich" Adama Mickiewicza", Anna Chorowiczowa, Warszawa 1922 : [recenzja] Stanisław Łempicki Anna Chorowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 309-319
""Ksiądz Marek" Słowackiego a "sprawa Boża"", Andrzej Boleski, Varsaviae 1922 : [recenzja] Juliusz Kleiner Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) s. 319-320
"Psychologiczne uwagi o genezie poematu Słowackiego "W Szwajcarji"", Stefan Baley, "Przegląd filozoficzny", R. 24, 1921, z. 1-2 : [recenzja] Zenon Alexandrowicz Stefan Baley (aut. dzieła rec.) s. 320-329
"Irydion", Zygmunt Krasiński, z wstępem i objaśnieniami Tadeusza Sinki, Kraków : [recenzja] Antoni Krzyżanowski Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Irydion", Zygmunt Krasiński, oprac. Tadeusz Sinko, Kraków : [recenzja] Henryk Życzyński Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 332-335
"Powieści historyczne Henryka Rzewuskiego", Zygmunt Szweykowski, Warszawa 1922 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 335-342
Ś. p. Jan Bołoz Antoniewicz Juliusz Kleiner s. 343-347
Józef Tretiak *1841 †1923 Wiktor Hahn s. 348-355
Od Wydziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza we Lwowie. s. 356