Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1994, Tom 85, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego poetycki traktat o naturze i łasce Piotr Urbański s. 5-26
Spór jako element kreacji świata przedstawionego w "Dziadach" Maria Cieśla-Korytowska s. 27-38
"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza wobec tradycji i powieści pikarejskiej Andrzej Zawadzki s. 39-58
Kreowany świat Kresów Włodzimierza Odojewskiego Jerzy R. Krzyżanowski s. 59-73
"Ja", którego nie było : transformacje podmiotowości w liryce Rafała Wojaczka Tomasz Kunz s. 74-95
Od egzystencjalizmu do mistyki : o prozie Edwarda Stachury Michał Januszkiewicz s. 96-115
Kryzys monoparadygmatyzmu w literaturoznawstwie Stanisław Dąbrowski s. 116-129
O Arystotelesowskiej teorii dowodzenia retorycznego Marek Skwara s. 130-152
Fredro po francusku Elżbieta Skibińska s. 153-161
"Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce", praca zbiorowa pod red. Teresy Michałowskiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Antoni Czyż Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 162-170
"Pieśni czasu śmierci : studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku", Alina Nowicka-Jeżowa, Lublin 1992 : [recenzja] Ludwika Ślękowa Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Słowo inscenizowane : Franciszce Urszuli Radziwiłłowej - poetce", Barbara Judkowiak, Poznań 1992 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Barbara Judkowiak (aut. dzieła rec.) s. 173-178
"Il dramma metastasiano nella Polonica di Augusto III (1733-1763)", Lucio Gambacorta, Napooli 1990 : [recenzja] Andrzej Kapłon Lucio Gambacorta (aut. dzieła rec.) s. 178-183
"Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku", Irena Kadulska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Barbara Judkowiak Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 184-194
"Komedia Oświeconych : 1752-1795", Dobrochna Ratajczak, Warszawa 1993 : [recenzja] Janina Pawłowiczowa Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 194-202
"Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego", Janusz Ryba, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Janusz Ryba (aut. dzieła rec.) s. 202-207
"Czarny człowiek : Krasiński wobec śmierci", Marek Bieńczyk, Warszawa 1990 : [recenzja] Barbara Zwolińska Marek Bieńczyk (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Struktura „nagiej duszy” : studium o Stanisławie Przybyszewskim", Edward Boniecki, Warszawa 1993 : [recenzja] Wojciech Gutowski Edward Boniecki (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Nasz wiek XX : przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980", Włodzimierz Maciąg, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Adam Makowski Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Zagadki i rozmaite pytania służące zabawie i nauce : antologia polskiej zagadki literackiej", wybrał, oprac. i wstępem i przypisami opatrzył Jan Mirosław Kasjan, Toruń 1992 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Prace z literatury polskiej i czeskiej na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej i Janusza Pelca, indeks nazwisk oprac. Barbara Stępień, Warszawa 1992 : [recenzja] Ewa Ressel Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) Barbara Stępień (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Narrator i autor w światowej teorii literatury Henryk Markiewicz s. 225-235
"Interpretation and Overinterpretation", Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler and Christine Brooke-Rose, edited by Stefan Collini, Cambridge 1992 : [recenzja] Dariusz Skórczewski Christine Brooke-Rose (aut. dzieła rec.) Stefan Collini (aut. dzieła rec.) Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Richard Rorty (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Antonina Bartoszewicz (6 grudnia 1924 - 11 grudnia 1992) Jan Mirosław Kasjan s. 241-244