Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 64
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1907, Tom 6, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 1-35
Bibliografia historyi literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905 Stefan Vrtel-Wierczyński s. 3-80
Źródła niektórych komedyi Fr. Zabłockiego Ludwik Bernacki s. 36-45
Filozofia Krasińskiego : odczyt publiczny wygłoszony w Krakowie 11 marca 1907 roku Marian Zdziechowski s. 46-60
Uwagi i dodatki Aleksander Brückner s. 61-63
"Zwrócenie Matyasza z Podola" w literaturze ludowej Stanisław Dobrzycki s. 64-67
Dwie "Fortuny" Leszek M. Dziama s. 68-71
Urywek dziennika Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki s. 71-74
Kilka nieznanych dokumentów odnoszących się do A. Mickiewicza Feliks Przyjemski s. 74-77
Karol Loewe jako twórca muzyki do ballad A. Mickiewicza Zdzisław Jachimecki s. 77-80
Do genezy "Pana Tadeusza" Władysław Jankowski s. 80-85
Bibliografia historyi literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905 : [ciąg dalszy] Stefan Vrtel-Wierczyński s. 81-135
"Samuel Zborowski" a "Beniowski" Tadeusz Dąbrowski s. 85-89
Towiańczycy między sobą Konstanty Wojciechowski s. 89-96
Nieznany wiersz Tomasza Zana Feliks Przyjemski s. 97-99
Niedrukowany wiersz T. Lenartowicza Józef Zaleski s. 100-103
Z pośmiertnych utworów Cypryana Norwida Tadeusz Pini s. 104-111
"Historya literatury polskiej", Cz. 1, z.1, Ign. Chrzanowski, Warszawa 1906 ; "Ilustrowane dzieje piśmiennictwa polskiego", Wiktor Doleżan, Poznań 1906 ; "Dzieje literatury polskiej", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1907 ; "Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej", T. I, Ign. Chrzanowski, Henr. Galle, St. Krzemiński, Warszawa 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Wiktor Doleżan (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 112-117
"Z wieku Mikołaja Reja. Księga jubileuszowa. 1505-1905", Warszawa 1905 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki s. 117-119
"Wczesna młodość Stanisława Orzechowskiego (1513-1332)", Tadeusz Smoleński, Warszawa 1906 : [recenzja] Stanisław Kossowski Tadeusz Smoleński (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Z dziejów literatury polskiej", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1907 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Brodzińskiego tłumaczenia pieśni ludowych", Stanisław Kossowski, Lwów 1906 : [recenzja] Władysław Dropiowski Stanisław Kossowski (aut. dzieła rec.) s. 123
"Mickiewicz i Puszkin", Józef Tretiak, Warszawa 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 124-129
Z najnowszych prac o Wyspiańskim Tadeusz Dąbrowski s. 129-138
M. Wiśniowiecki przeciw M. Mannowi Maksymilian Wiśniowiecki s. 139-140
Odpowiedź p. M. Manna Maurycy Mann s. 140-142
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego : (ciąg dalszy) Jan Gwalbert Pawlikowski s. 143-175
Źródła niektórych komedyi Fr. Zabłockiego : (ciąg dalszy) Ludwik Bernacki s. 176-201
Z teki bibliograficznej : III, IV Kazimierz Miaskowski s. 202-207
Motyw "miłości i śmierci" w poezyi polskiej Kazimierz Jarecki s. 207-215
Karol Libelt jako krytyk literacki Wiktor Hahn s. 215-228
Pierwsze wydanie "Pamiątki Janowi z Tęczyna" Jana Kochanowskiego Karol Badecki s. 229-245
Pamiątka wszystkiemi cnotami hoynie obdarzonemu Janowi Baptiscie, Hrabi na Tęczynie, Belskiemu Woiewodzie, y Lubelskiemu Staroście. s. 237-245
Nieznany rękopis Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 246-249
Z niewydanych pism S. Goszczyńskiego Kazimierz Woźnicki s. 249-256
Memoriał o młodej Emigracyi s. 250-256
Autobiografia Karola Brzozowskiego Tadeusz Pini s. 256-257
[Wielmożny Panie! Na uprzejme a tak zaszczytne dla mnie Pańskie pismo] Karol Brzozowski s. 256-257
"Literatura dramatyczna w Polsce XVI. wieku", T. III, z. 3, Wiktor Hahn, Lwów 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 258-267
"Tomasza Kajetana Węgierskiego "Organy"", Maryan Szyjkowski, Lwów 1907 : [recenzja] Tadeusz Dąbrowski Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 267-268
Przegląd najnowszych prac o Juliuszu Słowackim (R. 1906) Wiktor Hahn s. 268-276
"Klima und dichtung", Elisar Kupfer, München 1907 : [recenzja] Mieczysław Schreiber Elisar Kupfer (aut. dzieła rec.) s. 276-278
Sprostowanie omyłek w tekście "Pamiątki". s. 278
Mikołaj Sęp Szarzyński : żywot i dzieła Władysław Ćwik s. 279-309
Źródła niektórych komedyi Fr. Zabłockiego : (dokończenie) Ludwik Bernacki s. 310-325
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego : (ciąg dalszy) Jan Gwalbert Pawlikowski s. 326-362
Nieznana praca Jana z Koszyczek Ludwik Bernacki s. 363-370
Z teki bibliograficznej : V, VI Kazimierz Miaskowski s. 370-374
Dwa Dyalogi pułtuskie Roman Plenkiewicz s. 375-401
"Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia", wyd. Jan Czubek, Kraków 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 402-413
"Fragment lozański Dziadów", Jacek Kostka, "Biblioteka warszawska", IV, 1905 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Jacek Kostka (aut. dzieła rec.) s. 413-417
"O tragedyi Mieczysława Romanowskiego pod tyt. "Popiel i Piast"", Henryk Maurer, Kraków 1906 : [recenzja] Tadeusz Pini Henryk Maurer (aut. dzieła rec.) s. 418
"Le succès. Auteurs et public", Gaston Rageot, Paris 1906 : [recenzja] Joachim Reinhold Gaston Rageot (aut. dzieła rec.) s. 419-423
Mikołaj Sęp Szarzyński : żywot i dzieła : (dokończenie) Władysław Ćwik s. 425-446
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego : (ciąg dalszy) Jan Gwalbert Pawlikowski s. 447-483
Kto jest autorem "Proteusa abo Odmieńca"? Aleksander Brückner s. 484-490
Kto jest autorem artykułu o poezyi, zawartym w "Zbiorze potrzebniejszych wiadomości" r. 1781? Ludwik Zalewski s. 490-492
"Prawa ręka" X. Biskupa Warmińskiego Antoni Marian Kurpiel s. 492-500
Utopia i satyra w ks. Krajewskiego "Wojciechu Zdarzyńskim" a Swifta "Podróże Guliwera" Konstanty Wojciechowski s. 501-506
Dyplom promocyi Klemensa Janickiego na doktora filozofii i poetę uwieńczonego Kazimierz Miaskowski s. 507-512
Ze sprawozdań szkół średnich za rok 1907 Stanisław Wasylewski s. 513-521
"Literatura polska syberyjska", Michał Janik, Lwów-Złoczów 1907 : [recenzja] Wiktor Hahn Michał Janik (aut. dzieła rec.) s. 521-522
"Prielomy vo viere Komenského a Mickiewicza", Jan Kvaczala, Petersburg 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Kvaczala (aut. dzieła rec.) s. 522-524
"Ojczyzna w pierwszych poezyach Mickiewicza", Stanisław Bełza, Warszawa 1908 : [recenzja] Tadeusz Pini Stanisław Bełza (aut. dzieła rec.) s. 524-525