Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1968, Tom 59, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przybyszewski jako filozof Stanisław Borzym s. 3-24
Twórczość Ludwika Stanisława Licińskiego Krzysztof Dmitruk s. 25-66
Modernistyczna młodość Zofii Nałkowskiej Hanna Kirchner s. 67-109
"Klechdy polskie" Bolesława Leśmiana na tle folklorystycznym Lidia Ligęza s. 111-147
Meta-epilogomena, czyli Henrykowi Markiewiczowi dopowiedź Stanisław Dąbrowski s. 149-161
Leopold Staff i Tadeusz Pawlikowski : listy i dedykacje s. 163-167
Listy Leopolda Staffa do Ludwika Hellera s. 169-170
Listy Tadeusza Boya-Żeleńskiego do Anny Leszczyńskiej s. 171-255
Oskar Wilde w literaturze Młodej Polski Wanda Krajewska s. 257-281
"Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego", Jan Mirosław Kasjan, Toruń 1966, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom XVII, zeszyt 2, ss. 172 + errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 283-288
"Dzieła zebrane", tom 1: "Wiersze. Tekst"; tom 2: "Wiersze. Dodatek krytyczny", Cyprian Norwid, opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, indeksy zestawiła Maria Gomulicka, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poezji i Prozy, ss. XCVI, 996; 1088 + errata na wklejce : [recenzja] Zofia Trojanowicz Maria Gomulicka (aut. dzieła rec.) Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 288-308
"Nowe spotkanie z Żeromskim. Sudia - szkice - polemiki", Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 288, 4 nlb. : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 308-313
"Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury", Stanisław Sierotwiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, wydanie drugie, przerobione i rozszerzone, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 352 : [recenzja] Stanisław Balbus Maciej Szybist Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 313-331
"Journal Intime", Alain Girard, Paris 1963, Presses Universitaires de France, Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, fondée par Felix Alcan, ss. 638, XXIV : [recenzja] Danuta Knysz-Rudzka Alain Girard (aut. dzieła rec.) s. 331-337
Konferencja naukowa słowacko-polska (Smolenice, 10-12 października 1967) Józef Magnuszewski s. 339-340
Adam Grzymała-Siedlecki (1876-1967) [nekrolog] Zbigniew Żabicki s. 341-363
Jeszcze w sprawie Daniela Naborowskiego : (w odpowiedzi na recenzję) Jan Dürr-Durski s. 365-367
Odpowiedź autorowi książki o Danielu Naborowskim Władysław Czapliński s. 368-369
Do Redaktora Naczelnego "Pamiętnika Literackiego" Henryk Markiewicz s. 369-370
List do Redakcji Stefan Pieczara s. 369