Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1961, Tom 52, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stulecie pokolenia Młodej Polski Kazimierz Wyka s. 281-299
Problemy "Wyzwolenia" Aniela Łempicka s. 301-338
Z dziejów polskiej ballady poromantycznej Czesław Zgorzelski s. 339-368
O wydaniach "Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego" w XVIII w. Augustyn Jendrysik s. 369-397
Wyznaczniki stylu realistycznego Wiktor Weintraub s. 399-413
O gramatyce "Bajek i przypowieści" Krasickiego Anna Wierzbicka s. 415-426
Wrocławska korespondencja Jana Kasprowicza 1885-1888 Tadeusz Mikulski s. 427-522
"Wieś w literaturze polskiego renesansu", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1959, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rozprawy i Studia, tom 15, s. 158, 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 523-531
"Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański", Alojzy Sajkowski, Poznań 1960, Wydawnictwo Poznańskie, stron 260, 2 nlb. + 17 ilustracji : [recenzja] Władysław Czapliński Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 531-540
"W szkole sentymentalizmu. „Tygodnik Wileński” z 1804 r.", Zdzisław Skwarczyński, Łódź 1958, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, nr 34, stron 59 + 5 kart ilustracji : [recenzja] Zdzisław Libera Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 540-543
"Zawsze o nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu", Stanisław Pigoń, Kraków 1960, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, s. 292 + 9 ilustracji : [recenzja] Stefania Skwarczyńska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 543-549
"Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci", Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, Komitet Redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Sekretarz Komitetu Redakcyjnego: Aniela Piorunowa, Seria: Historia Literatury, 4, Redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 254, 2 nlb. : [recenzja] Alina Witkowska s. 549-560
"Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832-1848", Maria Strzaszewska, redaktor naukowy: Maria Żmigrodzka, Wrocław 1953-1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterackie, pod redakcją Jana Kota, t. 22-23, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, część pierwsza (1832-1840): s. 183; część druga (1840-1848): s. 372, 4 nlb. : [recenzja] Antonina Bartoszewicz Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 560-566
"Metryka grecka i łacińska (Praca zespołowa wykonana w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego)", pod redakcją Marii Dłuskiej i Władysława Strzeleckiego, Wrocław 1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Seria: „Poetyka. Zarys encyklopedyczny”, Dział III: Wersyfikacja, tom 8: Metryki Obcojęzyczne, część I, redaktor naczelny Maria Renata Mayenowa, komitet redakcyjny: Kazimierz Budzyk, Maria Dłuska, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 243 : [recenzja] Mieczysław Brożek Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Władysław Strzelecki (aut. dzieła rec.) s. 566-571
"Zagadnienia Rodzajów Literackich", półrocznik, redakcja: Stefania Skwarczyńska, Jan Trzynadlowski, Witold Ostrowski, łódź 1958-1960, Zakład Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, tom 1, stron 226; tom 2, zeszyt 1 (2), stron 175, 3 nlb; zeszyt 2 (3), stron 186; tom 3, zeszt 1 (4), stron 176 : [recenzja] Czesław Zgorzelski Witold Ostrowski (aut. dzieła rec.) Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 571-578
Sesja naukowa poświęcona twórczości Marii Konopnickiej Jerzy Komar s. 579-581
Uroczystość i konferencja naukowa w setną rocznicę urodzin Jana Kasprowicza, Inowrocław, 11-12 grudnia 1960 Zofia Sypulanka s. 581-591