Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1985, Tom 76, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwa komentarze do "Dziadów" drezdeńskich Konrad Górski s. 3-16
O przemijaniu w "Panu Tadeuszu" Bogdan Zakrzewski s. 17-28
Próba interpretacji "Zmierzchu" Stefana Żeromskiego Zbigniew Lisowski s. 29-54
W poszukiwaniu młodopolskiego paradygmatu metafory Marian Stala s. 55-93
Poezja jako rzecz wyobraźni : z dziejów pewnej ideologii artystycznej Edward Balcerzan s. 95-121
Problemy kompozycji makaronicznej : poprzedzający "Pieśni trzy" list Kochanowskiego do Zamoyskiego Jerzy Axer s. 123-134
Dialog asymetryczny Wojciech Tomasik s. 135-157
Kiedy zapalił się płomień przed ołtarzem Saturna? : z "Kroniki życia i twórczości Mickiewicza : 1824-1829" Siemion łanda Zofia Smolska (tłum.) s. 159-168
Wizyta Bolesława Prusa w lwowskim Ossolineum Stanisław Fita s. 169-173
Wokół międzywojennego sporu o historyczność "Ogniem i mieczem" Andrzej Tadus s. 175-196
"Ut rhetorica pictura" : studium o teorii malarstwa quattrocenta John R. Spencer Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 197-218
Kontrapost : styl i znaczenie w sztuce renesansowej David Summers Jadwiga Lekczyńska (tłum.) s. 219-268
Tradycyjna pozycja "Ut pictura poesis" N. R. Schweizer Irena Fessel (tłum.) s. 269-287
Retoryka obrazu Roland Barthes Zbigniew Kruszyński (tłum.) s. 289-302
Retoryka wizualno-werbalna Gui Bonsiepe Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 303-309
"Jan Kochanowski i epoka renesansu : w 450 rocznicę urodzin poety : 1530-1980", pod red. Teresy Michałowskiej, indeks osób oprac. Izabela Jarosińska, Warszawa 1984 : [recenzja] Antoni Czyż Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 311-319
"Literatura i nowe społeczeństwo : idee lewicy literackiej dwudziestolecia międzywojennego", Zbigniew Jarosiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 320-325
"Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy", Ryszard Handke, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Anna Łebkowska Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 326-334
"Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Słowo w piosence : poetyka współczesnej piosenki estradowej", Anna Barańczak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Grażyna Münch Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 337-340
"Studia o metaforze", seria I, pod red. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980; "Studia o metaforze", seria II, pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983; "Metafora", Teresa Dobrzyńska, pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Paszek Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 340-348
"Metafora", Teresa Dobrzyńska, pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Ziomek Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 348-357
"Il libertinismo in Europa", a cura di Sergio Bertelli, Milano-Napoli 1980 : [recenzja] Jerzy Snopek Sergio Bertelli (aut. dzieła rec.) s. 357-363
"Interpretation : an Essay in the Philosophy of Literary Criticism", Peter D. Juhl, Princeton 1980 : [recenzja] Erazm Kuźma Peter D. Juhl (aut. dzieła rec.) s. 364-369
"Metodologia dydaktyki literatury : wprowadzenie", Wojciech Pasterniak, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Mieczysław Inglot Wojciech Pasterniak (aut. dzieła rec.) s. 369-379
Alois Herman (18 marca 1923 - 13 marca 1984) Stanisław Makowski s. 381-384