Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1991, Tom 82, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Arkadia" : model włoskiej kultury arkadyjskiej a polska kultura literacka Lucio Gambacorta Justyna Łukaszewicz (tłum.) s. 3-14
"Ziemiaństwo polskie" Kajetana Koźmiana jako poemat dydaktyczny : próba tożsamości gatunkowej Piotr Żbikowski s. 15-30
Wiara i historia : dynamiczny model religii wcielania w dziele Adama Mickiewicza Michał Masłowski s. 31-54
Opowiadania o Legionach : (1914-1917) Krzysztof Stępnik s. 55-73
Antymodernistyczna parodia i groteska : "Wesele hrabiego Orgaza" Romana Jaworskiego Jacek Kopciński s. 74-97
W poszukiwaniu samego siebie : dylematy tożsamości oraz inicjacji artystycznej w powieści Iwaszkiewicza "Księżyc wschodzi" Stanisław Kryński s. 98-119
Wspominkowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia : część II Stanisław Dąbrowski s. 120-134
Magiczna triada Tadeusza Konwickiego Marek Tomaszewski s. 135-149
Funkcje metatekstu w wierszu współczesnym Dorota Urbańska s. 150-157
Ku dynamicznej koncepcji języka : teorie Jean-Claude'a Anscombre'a i Oswalda Ducrota Anna Dutka s. 158-171
Źródła "Żywotów Świętych" Piotra Skargi Henryk Fros s. 172-194
Na tropie autora "Historyj świeżych i niezwyczajnych" : dwa jezuickie rękopisy z epoki saskiej Mariusz Kazańczuk s. 195-203
Struktura narracji jako generator sensu : tekst w tekście u Borgesa Jurij Lewin Andrzej Zgorzelski (tłum.) s. 204-221
"Poemat powietrza" Mariny Cwietajewej : próby interpretacji Michaił Gasparow Jerzy Faryno (tłum.) s. 222-241
"Ton i bicz : Mickiewicz wśród Towiańczyków", Dorota Siwicka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Tomasz Tyczyński Dorota Siwicka (aut. dzieła rec.) s. 242-247
"Słowo Norwida", Jadwiga Puzynina, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Emilia Radtke Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism", t. 1-2, Roman Jakobson, wybór, redakcja naukowa i wstęp Maria Renata Mayenowa, bibliografię opracowała Alicja Szałagan, Warszawa 1989 : [recenzja] Zofia Mitosek Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Alicja Szałagan (aut. dzieła rec.) s. 251-259
"Intertekstualność a proces historycznoliteracki", Stanisław Balbus, Kraków 1990 : [recenzja] Andrzej Kublik Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 260-265
"Dialog - dramat - metateatr : (z problemów teorii tekstu dramatycznego)", Sławomir Świontek, Łódź 1990 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 266-270
Konrad Górski (22 kwietnia 1895 - 7 kwietnia 1990) Artur Hutnikiewicz s. 271-275