Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 70
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1906, Tom 5, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studyów nad dawnym dramatem Niemiec i Polski Mieczysław Schreiber s. 1-18
Ś. P. Roman Pilat. s. 2-10
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przyroda w literaturze polskiej w epoce odrodzenia Stanisław Dobrzycki s. 19-26
Spór literacki o "Jana z Tęczyna" (1825) : kartka z dziejów krytyki w Polsce Bronisław Czarnik s. 27-53
W kwestyi autorstwa pieśni "O zburzeniu Sodomy" Bronisław Chlebowski s. 54-56
Pieśń Kochanowskiego na obczyźnie Stanisław Dobrzycki s. 56-58
"Kłopoty panów", komedya ks. Franciszka Bohomolca Ludwik Bernacki s. 59-61
Czy Krasiński jest autorem "Doliny Klönthal"? Aureli Drogoszewski s. 62-64
Sfałszowany tekst "Pana Tadeusza" Gabriel Korbut s. 64-76
Nieznane bajki J. Krasickiego Antoni Marian Kurpiel s. 77-81
Z korespondencyi Stefana Witwickiego Leopold Méyet s. 81-83
Modlitwa Tomasza Zana Wila Zyndram Kościałkowska s. 83-84
"Krytyczno-porównawczy przegląd dziejów piśmiennictwa polskiego", T. I-II, Piotr Chmielowski, Warszawa 1905 : [recenzja] Bronisław Chlebowski Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 85-87
"O życiu i dziejach Mikołaja Reja z Nagłowic", Czesław Pieniążek, Lwów 1905 : [recenzja] Marian Reiter Czesław Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 87
"Jan Gawiński. Studyum literackie", Leszek Marya Dziama, Kraków 1905 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Leszek Maria Dziama (aut. dzieła rec.) s. 87-95
"Śladami Mickiewicza. Szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu", Zygmunt Wasilewski, Lwów 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Zawisza Czarny dramat Juliusza Słowackiego z autografu", wyd. Artur Górski, Kraków 1906 : [recenzja] Tadeusz Dąbrowski Artur Górski (aut. dzieła rec.) s. 97-111
Przegląd najnowszych prac o J. Słowackim (R. 1905) Wiktor Hahn s. 112-120
"Dzieła poetyckie Wincentego Pola", T. I-IV, oprac. i w objaśnienia zaopatrzyli Józef Sroczyński, Maksymilian Wiśniowiecki, Stanisławów 1904 : [recenzja] Józef Sroczyński (aut. dzieła rec.) Maksymilian Wiśniowiecki (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Les grands poetes romantiques de la Pologne : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński", Gabriel Sarrazin, Paris 1906 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Gabriel Sarrazin (aut. dzieła rec.) s. 122-124
Przyroda w literaturze polskiej w epoce odrodzenia : (dokończenie) Stanisław Dobrzycki s. 125-144
Ze studyów nad dawnym dramatem Niemiec i Polski : (dokończenie) Mieczysław Schreiber s. 145-166
Rok 1832 : w życiu i twórczości Juliusza Słowackiego : fragmenty z rozważań nad "Anhellim" Bolesław Pochmarski s. 167-186
Tekst pełny pieśni "Maryja panno szlachetna": (Okruchy hymnologiczne. II) Franciszek Krček s. 187-218
Motyw z "Romea i Julii" Szekspira w dyalogu jezuickim z roku 1730 Ludwik Bernacki s. 218-224
Dwie notatki do "Samuela Zborowskiego" J. Słowackiego Tadeusz Dąbrowski s. 224-234
"Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych", J. G., Kraków 1905 : [recenzja] Ludwik Janowski Jan Marek Antoni Giżycki (aut. dzieła rec.) s. 235-245
"Trzecieski (Trzycieski) Andrzej", Hieronim Łopaciński, Warszawa 1906 : [recenzja] Leszek M. Dziama Hieronim Łopaciński (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Józef Gołuchowski. (Pierwszy pobyt w Warszawie, pierwsza profesura)", Józef Bieliński, "Biblioteka warszawska", IV, 1905 : [recenzja] Stanisław Wasylewski Józef Bieliński (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Patryotyzm Słowackiego", Juliusz Kleiner, "Biblioteka warszawska" : [recenzja] Kazimierz Jarecki Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Un Ronsardisant oublié - Jean Kochanowski", A. Mansuy, "Revue bleue", 1906, nr 16,17 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Abel Mansuy (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"Slavische Literaturgeschichte", Józef Karásek, [Leipzig 1906] : [recenzja] Jan Magiera Józef Karásek (aut. dzieła rec.) s. 255-258
O wzajemności sztuki i literatury Antoni Potocki s. 259-266
Fredro jako romantyk : przyczynek do dziejów polskiego romantyzmu Eugeniusz Kucharski s. 267-283
Słowacki i Nietzsche : (król duch a nadczłowiek) Stefania Tatarówna s. 284-307
Dwie przeróbki z XVII. figlika Reja: "Co śmiotankę s chustą zyadł" Hieronim Łopaciński s. 308-310
Dodatki i poprawki do IV. i V. tomu "Pamiętnika Literackiego" Aleksander Brückner s. 310-312
Kochanowski w Roksolankach Stanisław Dobrzycki s. 312-323
Piotr Baryka czy Samuel Twardowski? Jacek Kostka s. 324-331
Nieznane listy Brodzińskiego z czasów szkolnych Roman Pilat s. 332-352
"Grunwaldskaja pisnia, zapadnoruskij pamiatnik XIV. wieka", W. Szczurat, Żółkiew 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Wasyl Szczurat (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"Spraua a lekarstua końskie przez Conrada Krolewskiego kowala doświadczone : nowo s pilnosczią przełożone, a napirwey o poznaniu dobrego konia", [Biernat z Lublina], wyd. Andrzej Berezowski, Kraków 1905 : [recenzja] Ludwik Bernacki Andrzej Berezowski (aut. dzieła rec.) s. 354-355
"Stanisław Słupski (szkic biograficzno-literacki)", Józef Kantor, Jarosław 1906 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Józef Kantor (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Na marginesie literatury. Szkice i wrażenia", Czesław Jankowski, Kraków 1906 : [recenzja] Ludomił German Czesław Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 356-357
O "Szczupaka Kołdyczewskiego" Tadeusz Pini Jan Kwietniewski (aut. dzieła rec.) Leopold Méyet (aut. dzieła rec.) Adolf Strzelecki (aut. dzieła rec.) s. 357-360
"Szkice krytyczne", Jan Sten, Lwów 1906 : [recenzja] Ludomił German Jan Sten (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Słowo a Adamie Asnyku. Odczyt niewygłoszony", J. D., Warszawa-Kraków 1906 : [recenzja] Tadeusz Pini Julia Dickstein-Wieleżyńska (aut. dzieła rec.) s. 362-364
"Eliza Orzeszkowa", Marya Czesława Przewóska, Lwów 1906 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Maria Czesława Przewóska (aut. dzieła rec.) s. 364-365
"Franjo Marković", Branko Vodnik, Zagreb 1906 : [recenzja] Jan Magiera Branko Vodnik (aut. dzieła rec.) s. 365-367
Hieronim Rafał Łopaciński. s. 368-369
Włodzimierz Spasowicz. s. 370-371
Poezya czynu Zygmunt Malewski s. 373-392
Fredro jako romantyk : przyczynek do dziejów polskiego romantyzmu Eugeniusz Kucharski s. 393-405
Słowacki i Nietzsche : (król duch a nadczłowiek) : II, III Stefania Tatarówna s. 406-433
Z teki bibliograficznej Kazimierz Miaskowski s. 434-437
"Bohdan Chmielnicki", tragedya Niemcewicza Ignacy Chrzanowski s. 437-459
Reminiscencya z Byrona w "Reducie Ordona" Eugeniusz Kucharski s. 459-464
Z komentarzy do "Króla Ducha" : sen anheliczny Mieczysława o dwunastu aniołach Jan Gwalbert Pawlikowski s. 464-472
Dwa dyalogi pułtuskie z lat 1622 i 1623 Roman Plenkiewicz s. 473-496
Najnowsza literatura różnowiercza Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) Szczęsny Morawski (aut. dzieła rec.) Cyryl Studziński (aut. dzieła rec.) Ignacy Warmiński (aut. dzieła rec.) s. 497-512
"Cztery listy Łukasza Górnickiego", wyd. A. M. Kurpiel, Kraków 1906 : [recenzja] Wiktor Hahn Antoni Marian Kurpiel (aut. dzieła rec.) s. 512-513
"Ukraińskie pytanie w oświtłeniu polskoho poeta XVII wika", W. Peretz, "Zapyski nauk. Towarystwa im. Szewczenki", T. LXXI, 1906 : [recenzja] Leszek M. Dziama Włodzimierz Peretz (aut. dzieła rec.) s. 513-515
"Komedye Franciszka Zabłockiego na tle epoki", Edmund Bieder, Bochnia 1906 : [recenzja] Władysław Jankowski Edmund Bieder (aut. dzieła rec.) s. 515-518
"Listy Kazimierza Brodzińskiego do stryjecznej siostry Szczęsnej", wyd. i zaopatrzył wstępem Aleksander Łucki, "Przewodnik nauk. i liter.", 1906, z. VII-VIII : [recenzja] Stanisław Kossowski Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 518-519
"Reminiscencye z Tiecka w "Dziadach"", Emil Petzold, Lwów 1906 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Emil Petzold (aut. dzieła rec.) s. 519-521
"La Tribune des Peuples", Adam Mickiewicz, Paris-Cracovie 1907 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 521-526
"Lata szkolne Zygmunta Krasińskiego. Nowe materyały", Józef Kallenbach, Lwów 1906 : [recenzja] Stanisław Kossowski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 526-527
"Godzina pogardy. (Wrażenia)", Wacław Makowski, Wilno 1906 : [recenzja] Wiktor Hahn Wacław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 527-528
Julian Klaczko Kazimierz Jarecki s. 529-537
Kazimierz Wróblewski. s. 537